Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הסדרי שהייה לסב ולסבתא

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > הסדרי שהייה לסב ולסבתא

בסעיף 28 א´ לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 (להלן "חוק הכשרות"). ניתנה סמכות לביהמ"ש לקבוע הסדרי שהייה בין סבים לבין נכדיהם, כאשר הורה של הנכדים (אב או אם) נלקח לבית עולמו.

הרקע לחקיקת הסעיף

המחוקק מצא לנחוץ להוסיף את ס´ 28 א´ לחוק נוכח מצבים טרגיים בהם הורה אחד נפטר בדמי ימיו, ההורה השני מנימוקים זרים שאין בינם לבין טובת הקטינים דבר, עושה למען ניתוק הקשר בינם לבין הורי ההורה שנפטר. בכך מוסף להורי ההורים מכאוב קשה על המכאוב שכבר לקו בו מכך שבנם או בתם מתו על פניהם. המחוקק מצא לנכון לכן להתערב ולמנוע מצב טראגי זה ע"י הוספת ס´ 28 א´.

פרשנות נרחבת לסעיף – הסדרי שהייה גם במקרים של ניתוק קשר ולא רק מוות

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע בברע 759/00 כי יש לתת פירוש רחב להוראות הסעיף באופן בו ניתן לעשות בו שימוש כל אימת שאחד ההורים ניתק עצמו מעולמו של הקטין וככל שהדבר נוגע לטיפול בקטין משול הוא למת.

ניתוק מעין זה עלול שיהיה כתוצאה מפטירה חו"ח ואולם יכול להיות גם במצבים אחרים כגון אירוע פיזיולוגי בעל השלכות רפואיות טראומתיות השולל כל יכולת תפקוד, מצב בו הורה הוכרז כנעדר או נעדר בפועל תקופה ממושכת וכן, בנסיבות מסוימות, מצב בו נשללה כשרותו של הורה או זכותו לשמש כאפוטרופוס לילדו .

נקבע כי רשימת המקרים בהם ניתן להחיל את הוראות סעיף 28(א) אינה סגורה ואינה מתמצית במוות של אחד הורים במובנו הרפואי – קליני. יש לבחון כל מקרה לגופו כאשר לעניין זה לא זכותם של הסב והסבתא דווקא בבסיס הוראת החוק אלא בראש ובראשונה זכותו של הקטין לשמירה על קשר עם שני חלקי משפחתו, הכל כפי שטובת של הקטין עצמו מחייבת ותוך מתן משקל הולם לזכות ההורה שחי עם הקטין.

לבית המשפט זכות לקבוע הסדרי שהייה לסב ולסבתא גם בדרך אחרת

סעיף 68 (א) לחוק הכשרות פותח פתח רחב להיטיב עם קטינים וצרכיהם הפיסיים והנפשיים, ומקנה לביהמ"ש סמכות רחבה להיטיב עם קטינים ולהורות הוראות נחוצות בעניינם, כולל הוראות בהקשר של סבים ונכדים והקשר ביניהם.

אין ולא היה צורך בהוראה מפורשת המאפשרת לבית המשפט למתן הוראות בדבר מגע בין הורי ההורים לבין הנכד הקטין כאשר בנם או בתם של הורי הורים אלו בחיים, שכן במצב זה בן הזוג השני אינו יכול כלל למנוע את הקשר בין הורי ההורים לנכדם, שכן ההורה החי הוא שידאג לכך שקשר זה יתקיים דרכו.

עוד פרטים על הסדרי שהייה בעת גירושין

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני