Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

תסמונת הניכור ההורי

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > תסמונת הניכור ההורי

פרופסור הארולד ארל גרדנר היה הראשון שהתייחס בצורה שיטתית לתופעות שונות שנתגלו אצל ילדים בהקשר לסכסוכים בין הורים, במיוחד לגבי משמורת ילדים.

גרדנר הגדיר את סינדרום הניכור ההורי כהפרעה, אשר הביטוי העיקרי שלה נמצא בגינוי או התנכרות מצידו של ילד כלפי אחד מהוריו, כאשר אין כל צידוק לכך.

הגידול בשיעור הנישואין המסתיימים בתוצאת גירושין , בצירוף העובדה שיותר ויותר אבות החלו לנהל מאבקים באשר משמורת , הסדרי השהיה לגבי הילדים, הם שחשפו את התופעה של ניכור הורי.

ביטוי לתסמונת ניכור הורי נמצאת בין היתר, בסירוב של הילד לקיים קשר עם אחד ההורים. מכאן השימוש במונח "סרבנות קשר" כביטוי נרדף לתסמונת ניכור הורי, אף שאין הראשון אלא אחד המאפיינים של תסמונת ניכור הורי.

תסמונת ניכור הורי מתגלה בעיקר בהתנכרות מצידו של הילד כלפי ההורה שאיננו המשמורן. היו כאלה שהגדירו את התסמונת ניכור הורי כמעין חטיפה נפשית של הילד . על פי המלומדים ברגמן וויצטום, על הילד מופעלים אמצעים פסיכולוגיים שונים הגורמים לניתוקו מההורה המנוכר וגורמים לו לפתח תלות בהורה המנכר.

כידוע, בסכסכים בין הורים שיש להם נגיעה לילד, יש אף ליתן משקל לרצונו של הילד. הבעיה מסתבכת כאשר מתגלה תסמונת ניכור הורי, משום שהרצון של הילד הינו תוצר מעוות של ההשפעות להן הוא נתון מצידו של ההורה המנכר.

פרופ´ גרדנר הגדיר דרגות שונות של תסמונת ניכור הורי מבחינת חומרתה: קלה, מתונה וחמורה. עמדתו של גרדנר היא, כי כאשר מדובר במקרים חמורים של תסמונת ניכור הורי, יש להוציא את הילד ממשמורתו של ההורה המשמורן ולהעבירו למשמורתו של ההורה המסורב.

גרדנר מוסיף ומציין, כי העברה מיידית של קטין מהורה להורה, כאשר עסקינן במצב חמור של תסמונת ניכור הורי, הינה בעייתית. לדעתו, ניתן לפתור את הבעייתיות הקשורה בהעברה מיידית באמצעות השמת הילד בידי גורם שלישי, שיכין את הילד לקראת המעבר להורה המסורב.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני