Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מעצר וחקירה משטרתית במסגרת הליכי גירושין

מדריך גירושין מגזין גטup > משפחה ופלילים > מעצר וחקירה משטרתית במסגרת הליכי גירושין

בשלב המעצר עומדות לחשוד זכויות רבות שחשוב לוודא את קבלתן.

חקירת חשוד מתנהלת לרוב בתחנת המשטרה. בתום החקירה הראשונית, מתקבלת החלטה האם לעצור את החשוד לצורכי חקירה או לשחררו בערבות.

המשמעות של מעצר הנה שלילת חירותו של אדם לפני שהורשע בדינו ונמצא אשם. ככלל, הפגיעה בזכות זו מתאפשרת רק כאשר היא באה לשרת מטרה מוגדרת, כגון: מניעת שיבוש הליכי חקירה או סיכון שלום הציבור.

לפיכך, לצורך מעצר אדם, יש צורך בסמכות מפורשת המוקנת בחוק. מעצר אדם ייעשה רק בהתקיים התנאים המפורטים בחוק סדר הדין הפלילי. ייצוג על ידי עורך דין יסייע לך לעמוד על זכויותיך בפני השופט שיורה על המעצר.
יש חשיבות שעורך דין מטעם החשוד, יבדוק כי מי שחתם על צו המעצר, מוסמך לחתום וכי יש יסוד סביר לחשד שאותו אדם ביצע עבירה בת מעצר. בנוסף, עורך הדין שמייצג אותך יציע לשופט, בדיון הראשוני, חלופת מעצר (כגון מעצר בית) שיכולה לייתר את המעצר.

הזכות להיפגש עם עורך דין, קמה ברגע שמודיעים לחשוד על מעצרו. הכלל הוא שיש לאפשר לעצור להיפגש עם עו"ד ללא דיחוי.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני