Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

תשלום מזונות בסרבנות קשר – בית הדין הרבני מוצא פתרון מקורי

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > תשלום מזונות בסרבנות קשר – בית הדין הרבני מוצא פתרון מקורי

ניכור הורי מאחד ההורים קיים, לרוב, בילד שהליך הגירושין של הוריו מלווה בעצימות גבוהה. ילד, הרגיש למצוקתו של אחד ההורים, חש בצורך להגן עליו ו"להתגרש" מההורה האחר. הקשר של הילד עם הוריו הוא היסוד עליו מבוססת התפתחותו הרגשית והקוגניטיבית – לכן ילד העומד במרכז הסכסוך שבין הוריו, התפתחותו הרגשית יכולה להיפגע.

ההלכה בבתי המשפט / בתי הדין הרבניים, כי במקרה בו מתגלה ניכור הורי מובהק כנד האב, ניתן להפחית ממחויבות האב בדמי מזונות ילדיו, אפילו מתחת לסכום המינימאלי הנדרש, בכדי לשדר מסר ברור לאם ולילדים שלניכור הורי יש מחיר כלכלי.

הפחתת המזונות נועדה בכדי לייצר איזון חברתי בין זכויות היסוד של האב להעניק לילדיו את צרכיהם הבסיסיים, לבין זכויות היסוד של האב להורות והעובדה שאין להתעלם מהצער שנגרם לאב כתוצאה מהניכור כלפיו ואובדן הזכות להורות.

לבית הדין הרבני בטבריה, הגיש אב תביעה להפחתת דמי המזונות, מאחר ובתו הקטינה מסרבת להיפגש איתו במשך כשנתיים ימים. לטענת האב, הניכור שנוצר בינו לבתו, נובע כתוצאה מ"גיבוי והסתה של האם כנגדו".

מנגד, האם הכחישה בתוקף את טענות האב בדבר הסתה, וטענה כי הנתק בין האב לבתו נובע מכך שהאב לא קשוב לצרכיה של בתם הקטינה ולקשייה הרגשיים. בפסק דינו מצא בית הדין הרבני כי לא הוכחה הסתה מצד האם, אך גם להתנהלות השלילית של האב, כטענת האם, "לא נמצאו סימוכין".

נראה כי הנתק שנוצר בין האב לבתו היה בשל תקלה בתקשורת, שנבעה, בין היתר, ממחלוקת בין ההורים בהתייחס לדרך חינוכם. האב סבר כי יש לנהוג בקשיחות ולהציב לילדים גבולות ברורים, ואילו האם נטתה להתנהלות רכה יותר.

בית הדין הרבני בטבריה (תיק מס' 846585-6) מצא פתרון יצירתי לבעיית הניכור ההורי שבין אב לבתו הקטינה, וקבע כי אמנם אין מקום לבטל את סכום המזונות, "אך האב לא יחויב לשלמם לידי האם אלא ישירות לידי הבת, ובלבד שהבת תחדש את מפגשיה עמו". אמנם אין

זה מן הראוי מלכתחילה לערב את הבת הקטינה בהליך גביית המזונות, אך במצב שנוצר נראה כי זהו הפתרון האופטימאלי והאמצעי הנכון לחידוש הקשר בין האב לבתו.

לפיכך "האם לא תהיה רשאית לגבות את דמי המזונות מידי האב, לא באופן ישיר ולא באמצעות לשכת ההוצל"פ. יתקיים מפגש בין האב לבת פעמיים בחודש בשעות אחר הצהריים בימי ראשון, או ביום אחד שיתואם בין האב לבת. בסיום כל מפגש, האב ימסור בידי הבת את ההמחאה עבור מחצית מדמי המזונות עבור אותו חודש".

במידה ופתרון זה לא יביא לחידוש היחסים בין האב לבתו, תוכל האם לעתור לחידוש גביית המזונות שלא באמצעות הבת.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני