Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הפרת זמני שהות

הסדרי שהייה נועדו לשמר את הקשר בין האב לבין הילד. למרבה הצער לעיתים עושה אחד ההורים שימוש בילדים על מנת לפגוע בהורה האחר דרך הסדרי שהייה. הפרות אלו, פוגעות בעיקר בילדים.

הפרת הסדרי שהייה על ידי האב

מאחר שהסדרי שהייה (הידועים בלשון העם כהסדרי שהות) הם פריבילגיה המוענקת לאב, קשה מאוד לאֵם שהילדים במשמורתה לאכוף על האב לקיים הסדרי שהייה. האֵם תוכל לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשות כדלקמן:

  1. בקשה לנקיטת סנקציות כלכליות נגד האב במקרה של הפרת הסדרי שהייה , כגון סנקציה של תשלום לבייביסיטר או למטפלת או הוצאות אחרות הנגרמות לאֵם שהילדים במשמורתה בשעות שבהן אמורים הילדים לשהות עמו.
  2. בקשה לצמצם את הסדרי שהייה. צמצום הסדרי שהייה לא יועיל אמנם לילדים, אך במקרה של הימנעות רציפה של האב מקיום הסדרי שהייה, יאפשר הדבר לילדים להימנע בכל פעם מחדש מהאכזבה הנגרמת בשל היעדרות האב מהמפגש, ולא יחייב את האם להמתין לבואו בלי לקבוע תכניות פעילות אחרות לילדים.
  3. בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האב קנס בכל מקרה של הפרת הסדרי שהייה.

הפרת הסדרי שהייה על ידי האם

מאחר שהסדרי שהייה הם, כאמור, זכות הניתנת לאב, יכול האב לאכוף את קיומם של הסדרי שהייה הן באמצעות המשטרה, הן באמצעות פקידי הסעד והן באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

  1. פנייה לפקידת סעד – אם העניק בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי שהייה , ניתן לפנות אליה ולבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי השהייה ולהזהירה כי אם לא תקיים את הסדרי שהייה תהיה פנייה לבית המשפט. מניסיוננו עולה שפקידות הסעד בדרך כלל אינן מתמודדות היטב עם קונפליקטים בין ההורים, ואינן אוכפות על האם את קיום הסדרי שהייה.
  2. פנייה למשטרה – ניתן להגיש נגד האם המפרה הסדרי שהייה תלונה במשטרה. לצורך הגשת התלונה יש להציג את החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בדבר הסדרי שהייה או את הסכם הגירושין שקבע את הסדרי השהייה. חובה להציג מסמכים אלה עם חותמת נאמן למקור. המשטרה יכולה לזמן את האם למרכז לטיפול באלימות במשפחה או לתחנת המשטרה הקרובה ולהזהירה לקיים את הסדרי שהייה. במקרים קיצוניים מוגש כתב אישום בשל הפרת הסדרי שהייה.
  3. פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני –בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האם קנס כספי על כל פעם שבה היא מונעת את קיומם של הסדרי שהייה.
  4. במקרים קיצוניים במיוחד – הגשת תביעת משמורת על הילדים. מניעת הסדרי שהייה נתפסת כעניין חמור במיוחד, ואף הוגדרה בפסיקה כעילה לשלילת מסוגלותו ההורית של הורה הנוהג למנוע הסדרי שהייה מבן זוגו.

לחצו כאן לקריאת כל מה שצריך לדעת על הסדרי שהייה

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני