Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

העברת מקום מגורים

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > העברת מקום מגורים

משמורת והעתקת מקום מגורים לאזור מרוחק

הקניית המשמורת לאם אינה מקנה לה זכות אוטומטית להעתיק את מקום מגורי הקטינים לאזור מרוחק, שכן בכך היא פוגעת בזכות האב והקטינים לקיום הסדרי שהיה. בהעדר הסכמה של האבל מעבר, על בית המשפט להכריע בסוגיה זו, על פי טובת הקטינים.

בית המשפט לענייני משפחה נתן צו מניעה האוסר על אם להעתיק את מקום מגוריה לצפון הארץ, במרחק שעה וחצי נסיעה לכל כיוון ממקום המגורים הנוכחי של האם והקטינים.

כבוד השופט בן ציון גרינברגר בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים ניתח בפסק דינו מיום 2.10.09 את המצב הכללי והספציפי למקרה בו דן וקבע כך:
הנושא של שינוי מקום מגורים של קטינים מעסיק רבות את בתי המשפט, ואם כי קיימות גישות שונות ומגוונות, הרי שכל בתי המשפט וכל המלומדים שעסקו בשאלה זו תמימי דעים במסקנתם כי מדובר בהחלטה קשה במיוחד.

מצד אחד, אין לפגוע יתר על המידה בשאיפת ההורה המשמורן להתקדם בחייו, לעבור למקומות עבודה חדשים אשר פותחים בפניו אופקים חדשים וגם מביא לשיפור כלכלי בהכנסותיו, ובחיי העולם המודרני אכן מקובל כדבר שבשיגרה שאנשים עוברים מגורים ממקום למקום, ואף ממדינה למדינה, בהתאם להזדמנויות חדשות הנפתחות בפניהם בהמשך החיים.

הנתק המוחלט שאמור ללוות את הגירושין, אמור גם לשחרר את ההורה המשמורן מלהיות כבול ותלוי בהורה השני, לא רק בחיי הזוגיות שלהם אלא אף בכל הקשור למקומות מגוריהם.

מצד שני, אין להתכחש לעובדה שגם לאחר גירושין ממשיכים להתקיים יחסים הדוקים בין הילדים לבין ההורה הלא משמורן וכי יש למנוע כל צעד או פעולה מצד ההורה המשמורן אשר גורם לצמצום או לפגיעה בהמשך המגעים התקינים והחיוביים שבין הילדים לבין ההורה השני.

אין מחלוקת בעובדה שהמשך קשר בריא ותקין בין קטינים ובין ההורה הלא משמורן הינו מרכיב חיוני בהתפתחותם הנפשית, ועל כן פועלת המערכת המשפטית בכל הקשור ליחסי קטינים- הורים לשמירה ועידוד של הקשר הזה.

הסתירה המוחלטת שבין שתי המגמות הנ"ל בבקשות לעקירת מגורי קטינים – מצד אחד, שחרור ההורה המשמורן להמשך התפתחותו וקידומו, ומצד שני, שמירה על קשר בריא בין הקטינים לבין ההורה השני – מעמידה לפעמים את בית המשפט בפני דילמה אשר קשה במיוחד לפותרה.

במקרה דנן, כל השיקולים אשר פורטו לעיל הם רלוונטיים: המעבר לצפון אכן יטיב עם האם, גם אישית וגם כלכלית, ולכן גם ייטיב עם הקטינים במובן זה שחייהם ישופרו ככל שמצב הכלכלי של האם ישתפר וככל שהאם תהיה רגועה יותר ומרוצה בחייה.

אין ספק ששיפור בחיי האם מקרין ומשליך גם על חיי הקטינים המתגוררים עימה. אין גם להתעלם מכך שרצונה של האם לעבור לצפון מוגן עקרונית כחלק מזכויות היסוד שלה על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מצד שני, אין גם כל ספק כי המעבר המבוקש יפגע פגיעה חמורה בקשר השוטף והחם הקיים היום בין האב לילדים, וגם בפעילות הרחבה יותר של האב בכל הקשור לילדים, במוסדות החינוך וכדומה.

מלאכת האיזונים המתבקשת במקרה מהסוג הזה מחייבת את בית המשפט ליחס את המשקל הראוי לכל אחד ואחד מהטיעונים ולהגיע למסקנה האם לצעד זה או אחר השפעה משמעותית ומכרעת בהשוואה ליתר הצעדים הנשקלים, בכל הקשור לטובת הילדים בנסיבות הספציפיות של משפחה זו.

מאמצי הצדדים לגייס תמיכה לעמדותיהם תוך הפניה לפסקי דין שניתנו לכאן ולכאן יועילו רק מעט בהכרעה המתבקשת במקרה שבפניי, מאחר שהנסיבות הרלוונטיות של כל משפחה ומשפחה המתדיינת בסוגיה זו שונות ומגוונות, וקשה להשליך מהחלטה אחת על חברתה.

לאחר ששקלתי את כל הטיעונים, מסקנתי היא ששמירה על היחסים המיוחדים הקיימים בין האב לילדים מחייבת כי בית המשפט ייענה בחיוב לבקשת האב להשאיר על כנו את צו המניעה הזמני שניתן נגד המעבר לצפון.

האיזון בעת גירושין בין טובת הילד לטובת ההורה

במקרה אחר הוגשה תביעה למשמורת קטינים ע"י אמם לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה תמ"ש 12148-04-10 פלונית נ' אלמוני, במסגרתה עתרה האם להעתקת מגורי הקטינים מאזור עמק יזרעאל לאזור השרון.

כבוד השופט אסף זגורי קבע ראשית כי שאלת המשמורת קודמת לסוגיית המיקום הגיאוגרפי, וכך, פסק כי לאור הסכמת האם למשמורת משותפת, משמורת הקטינים תהא משותפת לשני ההורים, ולאחר מכן, דחה את עתירת האם להעתקת מגורי הקטינים לאזור השרון.

קביעתו התבססה על העיקרון לפיו טובת הקטינים מחייבת הימצאותם במשמורת משותפת של שני ההורים, בחלוקת זמן הורים שוויוני, אשר לא תוכל להתקיים עם מעבר האם והקטינים לאזור השרון.

את החלטתו, סמך על עקרון "טובת הקטינים" אל מול "טובת האם", ואף הוסיף כי אין ספק כי בהחלטתו נפגעות זכויות האם, אך טובת הילדים קודמת לכך.

לאחר קבלת פסק הדין ערערה האם לבית המשפט המחוזי בנצרת.

בית המשפט המחוזי עמד בפני שאלה קשה ומורכבת: האם שגה בית המשפט לענייני משפחה בכך שמנע מן האם את המעבר לאזור השרון, ובכך, פגע בזכותה הבסיסית לנהל ולקבוע את המשך חייה?

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של האם עמ"ש (נצ') 9963-06-11 פלונית נ' אלמוני ולמעשה "הפך" את החלטת בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.

בית המשפט המחוזי קבע כי היה על בית המשפט לענייני משפחה להניח כי האם עברה להתגורר באזור השרון, ועל בסיס הנחה זו, להכריע בשאלת משמורת הקטינים, תוך שהוא מביא במניין השיקולים את כל האספקטים הדרושים לקביעת טובת הקטינים במצב החדש שנוצר- העתקת מגורי האם והקטינים לשרון.

נימוקי בית המשפט המחוזי התבססו בין היתר על טענות האם, לפיהן, בית המשפט לענייני משפחה לא בחן מהי המשמורת הראויה בהתייחסות לעובדת מעבר מגוריה בפועל לאזור השרון, אלא בחר לבחון את טובת הילדים בהסדר הקיים, ובכך, פגע בזכות היסוד של האם לבנות את חייה ולשקמם.

כלל ידוע הוא כי כאשר טוב להורה- טוב לילד. באם היה נכפה על האם להמשיך ולהתגורר בעמק יזרעאל רחוקה מבני משפחתה ומחבריה, עלולה הייתה האם להיות במצוקה רגשית ונפשית קשה ביותר, מצוקה אשר הייתה משפיעה על מצבם הנפשי של הקטינים.
מנגד יש לעמוד על חשיבות המשך הקשר בין האב לילדיו לצורך התפתחותם הקטינה וטובתם של הילדים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני