Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

האם אב ימשיך לשלם מזונות לבת שניתקה קשריה עימו?

מדריך גירושין מגזין גטup > מזונות ילדים > האם אב ימשיך לשלם מזונות לבת שניתקה קשריה עימו?

בית המשפט לענייני משפחה (תמ״ש 1633-05-14) קיבל בפסק דינו מיום 28.10.15 תביעתו של אב לביטול חיובו במזונות בתו בת ה-16, מאחר שהיא אינה מעוניינת בקשר עמו. כמו כן, קבע כבוד השופט אסף זגורי, כי אי אכיפת החיוב לא יכריע את מצבה הכלכלי של הקטינה או של שימוש אמה.

במקרה המדובר, התגרשו ההורים לפני 16 שנים וקבעו בהסכם הגירושין כי האב ישלם מזונות חודשיים בסך 800 שקל עבור שני ילדיהם הקטינים. בהסכם נקבעו גם הסדרי שהייה של שלושה מפגשים שבועיים בני שעה וחצי בין האב לילדים, אולם בפועל המפגשים לא התקיימו. בתחילה האב ניתק את הקשר עם ילדיו, אולם במרוצת השנים היו אלה הילדים אשר סירבו לפגוש את אביהם.

כיום, הבן התגייס לצבא ולבת מלאו 16 שנים, ומזונות האב הופחתו למחצית הסכום. אלא שהאב לא הסתפק בכך, ובמאי 2014 עתר לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, לבטל כליל את המזונות שהוא משלם לבתו, אשר מסרבת להיפגש עמו. בית המשפט לענייני משפחה ניסה לתאם מספר מפגשים בין האב לבת, בסיועה של האם, אך ללא הועיל.

האם טענה מצידה שאין להאשים את בתה ולפגוע במזונותיה. לדבריה, הנתק הראשוני נוצר באשמת האב, מה שמצדיק את סרבנותה של בתו לקשר. עם זאת, הדגישה האם כי נקטה בכל האמצעים כדי לגרום לחידוש הקשר, אך ללא הצלחה. האם אף הוסיפה כי בתה מתביישת להראות עם אביה, ואף אמרה לה כי היא מוכנה לוותר על המזונות ולצאת לעבוד ולהשיג את מזונותיה בכוחות עצמה.

השופט זגורי קיבל את התביעה וקבע כי המקרה מצדיק את ביטול אכיפת החיוב במזונות, תוך שלוקח בחשבון את העובדה כי לא נותר עוד זמן רב לתשלום המזונות, ואת השנתיים בהן נמשכו ההליכים – ללא תוצאות. השופט ציין כי העובדה שמדובר בסכום לא גבוה של 400 שקל, השפיעה אף היא על החלטתו. סכום זה, פסק השופט, לא יהיה זה שיכריע את המצב הכלכלי של הבת או האם.

בנוסף, כך הסביר השופט זגורי, אמנם היתה לאב תרומה לניתוק הקשר, אך הוא חזר בו מאז והיה מוכן לבצע כל פעולה שתידרש, כולל הדרכה הורית וטיפול מקצועי, אולם הבת עמדה על סירובה להגיע למפגשים עמו.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני