Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מדור ומשכנתא

בהרכב משפחה של אם + ילד – חלקה של האם במדור – 70% וחלקו של הקטין 33%.
בהרכב משפחה של אם + 2 ילדים – חלקה של האם במדור – 60% ושל הילדים 40%.
בהרכב משפחה של אם + 3 ילדים – חלקה של האם במדור – 50% ושל 3 הילדים 50%.

לעיתים קרובות עולה השאלה האם על האב להשתתף בתשלומי המשכנתא המשולמים על ידי האם, כחלק מתשלום מזונות ילדים. סוגיה זו טרם הוכרעה בגישת בית המשפט העליון.

קיימות שתי גישות מנוגדות בעניין זה.

הגישה האחת, הובאה בע"א 864/94 שוקר נ´ שוקר תק – עליון 94 (4) 293. בעניין שוקר נפסק:

 1. חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא, הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג, אינו עניין של מזונות ילדים .
 2. כאשר אחד מבני – הזוג משלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני.
 3. נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה ולא כלום לחובתו וחבותו של בעל – אב במזונות אשתו וילדיו.

הגישה השנייה, הובאה בע"א 803/85 ברזילאי נ´ ברזילאי תק – עליון 87 (1) 239. בעניין ברזילאי נפסק:

 1. המדור בנוי, בין היתר, על כך שהאישה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה.
 2. אם בני – הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום משכנתא, הרי המשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור.
 3. בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת מזונות ילדים .

בפסיקת בתי המשפט לענייני למשפחה נהגו להתייחס לרכיב המשכנתא גם כרכיב הוני וגם כרכיב של מזונות . כבוד השופט י. גייפמן בתמש 19574/96, 19575/96 קבע את הכללים הבאים ככללים מנחים בסוגיית המשכנתא :

 1. כאשר משולמת משכנתא חודשית ע"י בן – הזוג או הורה, החיוב מדין מזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על בן – הזוג או ההורה לשכור דירה ולבקש חיוב הבעל – האב בחלק מרכיב שכר – הדירה או במלוא שכר – הדירה לפי הנסיבות.
 2. בן – הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל – האב לא נגרם חסרון כיס, שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר – דירה סביר וחלקם של האישה ו/או הקטינים ברכיב זה.
 3. כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר – דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר – דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל – האב להשתתף בו.

תרופתה של האישה במקרה זה – בפריסת המשכנתא לתקופה ממושכת יותר תוך הקטנת השיעורים של התשלומים החודשיים.

האם אב חייב בתשלום מדור כאשר הילד מתגורר אצל אימו? התשובה במאמר שבקישור

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני