Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

גביית מזונות ילדים

כאשר אב לא משלם מזונות ילדים שנקבעו בפסק הדין או בהסכם גירושין בין ההורים הכולל מזונות ילדים שקיבל תוקף של פסק דין, את מזונות הילדים ניתן לגבות בדרכים הבאות:

גביית מזונות ילדים באמצעות המוסד לביטוח לאומי

ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת תשלום מזונות ילדים שנפסקו אם ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני או באמצעות הסכם גירושין הקובע את סכום מזונות הילדים. המוסד לביטוח לאומי משלם את הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות ילדים או הסכום למזונות ילדים שנקבע בהסכם הגירושין או את הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי – לפי הסכום הקטן יותר.

בדרך כלל משולם סכום נמוך יותר מאשר הסכום שנקבע בהסכם הגירושין או בפסק הדין. המוסד לביטוח לאומי משלם לזכאית תשלום חודשי בגין סכום המזונות ונוקט הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב בסכומים של פסק הדין במלואו. אם המוסד לביטוח לאומי מצליח לגבות מהחייב במזונות ילדים את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהמוסד לביטוח לאומי משלם, מקבלים הזכאים את ההפרש.

לא כל אישה זכאית לפנות למוסד לביטוח לאומי ולדרוש מזונות והדבר תלוי בגובה משכורתה. אם הכנסת האישה עולה על הסכומים שנקבעו בתקנות המוסד לביטוח לאומי – היא לא תוכל לגבות את המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי. אם האישה מתגוררת עם החייב בתשלום מזונות ילדים תחת אותה קורת גג – היא לא תהיה זכאית לגבות את המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

גביית מזונות ילדים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

אם שאינה גובה מזונות באמצעות הביטוח הלאומי, ובידה פסק דין למזונות ילדים או הסכם גירושין הקובע את סכום מזונות ילדים, רשאית לגבותם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. לצורך גביית מזונות ילדים ניתן לנקוט כנגד החייב "הליכים מבצעיים" כגון עיקול משכורתו, עיקול כספים וחסכונות, עיקול חלקו בדירה, עיכוב יציאתו מן הארץ, עיקול רכוש אחר וכן הוצאת פקודת מאסר.

המסלול "הרגיל"

במסגרת המסלול הרגיל, הזוכה מנהלת את תיק המזונות בעצמה או באמצעות עורך דין והיא מחליטה על פי שיקול דעתה על פתיחת התיק ונקיטת הליכים כנגד החייב.

"מסלול מזונות"

במסגרת "מסלול מזונות" לשכת ההוצל"פ מבצעת את פסק הדין למזונות כמעט ללא צורך בהתערבות הזוכה. לשכת ההוצל"פ יוזמת נקיטת הליכים ופועלת לגביית החוב מהחייב. מסלול המזונות ברשות האכיפה והגבייה נפתח בשנת 2014 וניתן להעביר תיק מזונות שהיה קיים קודם לכן מהמסלול הרגיל למסלול מזונות.

טענת "פרעתי"

מי ששילם מזונות ילדים ובכל זאת ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל רשאי להתגונן נגדם בטענת "פרעתי", ואז יקוים דיון בטענה זו. אדם הטוען ששילם מזונות ילדים – נטל ההוכחה עליו ועל כן מומלץ לצבור הוכחות לכל תשלום מזונות ולא להעביר את תשלומי המזונות במזומן ומבלי לקבל על כך אישור. גם ביצוע תשלומים שהינם חלק מהמזונות לצדדים שלישיים (כמו תשלומים ישירות לבית הספר, תשלומי חוגים, שיעורים פרטיים וכו') בדרך כלל לא יוכרו כתשלומי מזונות ילדים אלא אם הסכם הגירושין הקובע את סכום המזונות או פסק הדין למזונות קובעים מפורשות שהחייב במזונות יוכל לשלם את סכום המזונות לצדדים שלישיים.

מה קורה כאשר אדם החייב במזונות ילדים מכריז על פשיטת רגל? על כך ניתן לקרוא במאמר: מזונות ופשיטת רגל.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני