Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מזונות מהורי הבעל

מזונות אישה כאשר הבעל נעלם

כאשר הבעל נעלם, עזב את הארץ או שלא ניתן לאתרו, והשאיר אחריו אשה התלויה בו לפרנסתה, יכולה אותה אשה, בתנאים מסויימים, לתבוע מזונות אשה מהורי הבעל שנעלם.

בע"א 89 / 232 תבעה אישה מזונות אישה מאביו של בעלה אשר חטף את בתם ומקום הימצאו לא ידוע.

בית המשפט העליון פסק כי על פי סעיף 4 לחוק לתיקון דיני מזונות, אדם חייב במזונות של בן-זוג של ילדו הבגיר, אם נתקיימו כל שלושת התנאים הקבועים בסעיף 5, ואלו הם:

(1) יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן-זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו;

(2) אותו בן משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר;

(3) אותו בן-משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3 או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שנקבע בסעיף 4.

בית המשפט קבע כי סעיף זה חל גם כאשר מדובר בבני זוג יהודים וכי המבחן איננו בחוסר הזכאות אלא בחוסר האפשרות המעשית לקבל את המזונות.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני