Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מזונות אישה: הכללים הבסיסיים

מדריך גירושין מגזין גטup > מזונות אישה > מזונות אישה: הכללים הבסיסיים

הכלל הבסיסי ביותר לקבלת מזונות אישה הינו:

אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. הכלל הוא "עולה עימו ואינה יורדת".

מה כולל סכום מזונות אישה ?

סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, כולל שכר דירה או משכנתא, צרכים נשיים, איפור, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכל שאר ההוצאות אותן הוציאה האישה בעת חייהם המשותפים של הצדדים.

על סמך מה נקבע גובה מזונות אישה ?

גובה מזונות אישה נקבע הן על פי צרכי האישה, על פי הכנסת הבעל מעבודה ומרכוש ועל פי פוטנציאל ההשתכרות של הבעל.

מי קובע את גובה מזונות אישה ?

אם הוגשה תביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, יקבע בית המשפט לענייני משפחה את גובה המזונות. אם הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך בה את מזונות אישה לפני שהאישה הגישה תביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני תהיה הסמכות לדון במזונות אישה אם התקיימו מספר תנאים משפטיים.

ואם הבעל הפסיק לעבוד וטוען שהוא מובטל ?

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בוחן את הכנסת הבעל בשנה שקדמה להגשת התביעה לתשלום מזונות אישה וכן את פוטנציאל ההשתכרות שלו, על מנת למנוע מבעל שחדל לעבוד בשל הליך הגירושין להתחמק ממחויבותו לתשלום מזונות אישה .

מתי נשללת זכות האישה לקבלת מזונות אישה ?

אישה שבגדה בבעלה או אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת מוכרזת בבית הדין הרבני כאישה מורדת ומאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה . אם האישה מציגה סיבה לעזיבת הבית, מספיק שהסיבה תהא " קלה כנוצה " על מנת שהאישה לא תאבד את זכותה לקבלת מזונות אישה .

ואם הבעל עזב את הבית ורוצה להתגרש ?

גם אם עזב הבעל את הבית האישה אינה מאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה רק בשל העובדה שבני הזוג אינם חיים יחדיו.

האם לאישה עובדת מגיעים מזונות אישה ?

אישה עובדת שמשכורתה והכנסתה מספיקים לה לכיסוי כל צרכיה – אינה זכאית לתשלום מזונות אישה . אם משכורתה של האישה נמוכה והיא הורגלה לרמת חיים גבוהה יותר, מחייב הבעל בתשלום " השלמת מזונות אישה ".

האם הבעל יכול לחייב את האישה לצאת לעבוד ?

הכלל הבסיסי הוא שאישה אינה חייבת לעבוד ואין להתייחס לפוטנציאל ההשתכרות שלה אלא במקרים נדירים. בתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני התחשבו בפוטנציאל ההשתכרות של האישה כאשר האישה הינה בעלת מקצוע שעבדה במשך שנים רבות, ילדי הצדדים בגרו, ועיתותיה בידיה, או במקרים של נישואין קצרים מאוד. במקרה בו אישה לא עבדה שנים רבות – לא ניתן לחייב אותה לצאת ולעבוד.

עד מתי צריך הבעל לשלם מזונות אישה ?

הבעל צריך להמשיך ולשלם מזונות אישה עד גירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין המחייב את האישה להתגרש מהבעל והיא מסרבת לעשות כן.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני