Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הגדרה: מיהם "ידועים בציבור"?

מדריך גירושין מגזין גטup > ידועים בציבור > הגדרה: מיהם "ידועים בציבור"?

מעמדם של בני זוג שלא נשאו כדת וכדין, לענין זכויות וחובות מסוימות הוכר במספר חוקים אולם אין בנמצא הגדרה אחידה למושג ידועים בציבור.

ככלל, קיימים שני יסודות על מנת לקבוע לגבי בני זוג שהינם בבחינת "ידועים בציבור": חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף.

בעמ"ש (חי') 1714-09-13 נ' ח' נ' עיזבון המנוח ר' ח' ז"ל (פורסם בנבו ב 31.7.14 ) קבע כב' הש' ס' ג'יוסי כי ידועים בציבור הם בני זוג שהחליטו לקשור גורלם אחד בשני, לקיים אורח חיים משותף כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין, אך מטעמים שונים, בין מבחירה ובין שלא, לא מסדו את הקשר באופן פורמאלי. בעניין זה אין כל הבדל אם מדובר בגבר ואשה, או בזוג שבשל זהותו המינית בוחרים לחיות יחד, ללא אפשרות להינשא כדת וכדין.

ההכרה המשפטית בבני זוג "כידועים בציבור" נועדה להשוות את מעמדם של בני זוג החיים יחד כנשואים, למעמדם של בני זוג נשואים [ע"מ (חי') 264/05 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 04.05.06)].

במהלך השנים נקטה הפסיקה בגמישות, שהרחיבה את מעגל הנחשבים כ"ידועים בציבור" והקלה בדרישות הסף של רף הכניסה הדרוש, כדי להיחשב כ"ידועה בציבור".

לדוג' בתמ"ש (ת"א) 13409-12-12‏ פלונית נ' אלמונית ת"א (פורסם ב9.6.14): ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את התביעה ופסק כי על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור נדרשת הוכחת שני יסודות מצטברים – קיום חיי משפחה (חיי אישות כבעל ואישה) וניהול משק בית משותף, אולם מדובר בבחינה סובייקטיבית, ויש להתחקות אחר אומד דעתם של בני הזוג הקונקרטיים העומדים בפני ביהמ"ש.

קרי, יש לבחון כיצד ראו שני בני הזוג את מערכת היחסים שביניהם. פרשנות בתי המשפט לקיומם של המבחנים גמישה, ונקבע כי אין לקבוע קריטריונים נוקשים.

כך למשל הכירה הפסיקה במקרים מסוימים בבני זוג כידועים בציבור הגם שלא לנו יחד בכל הלילות וכן במקרים בהם אחד מהם היה נשוי לאחר. עם זאת, יש לזכור כי ההכרה בבני זוג כידועים בציבור היא משמעותית ויש בה כדי להשליך על זכויותיהם וחובותיהם של בני זוג במגוון נושאים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני