Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

פתרון סכסוכי גירושין

מדריך גירושין מגזין גטup > הסכמים > פתרון סכסוכי גירושין

קיימות דרכים שונות לפתרון סכסוכי גירושין:

 1. התדיינות בבתי משפט – הדרך השכיחה ביותר בישראל הינה התדיינות משפטית, אולם זוהי גם הדרך היקרה ביותר. בהתדיינות, כל צד מיוצג על ידי עורך דינו, המנסה להשיג את התוצאה הטובה ביותר ללקוח שלו. עורכי הדין מציגים למעשה גרסה חד צדדית של המצב. לעיתים קרובות ההתדיינות בבית המשפט הופכת לחוויה משפילה ובלתי נעימה עבור שני בני הזוג. אין דיאלוג בין הצדדים וצד שלישי מכתיב את התוצאות.
 2. ניהול משא ומתן – הליך המשא ומתן מתחלק לשני סוגים:
  משא ומתן ישיר בין בני הזוג – דרך אפשרית במספר קטן של מקרים, בהם דרגת העימות, הרגשנות ואי ההסכמה, נמוכים. זוגות המתאימים להליך מסוג זה הינם זוגות שנישואיהם מסתיימים לאחר תקופה קצרה, או שנישואיהם מסתיימים ללא ילדים משותפים ובעיקר כשאין לבני הזוג רכוש משותף. זוגות המסכימים ביניהם על מכלול ההיבטים יכולים לכתוב בעצמם את ההסכמות ולפנות לעו"ד, שיהיה בא כוחם המשותף, שיכין עבורם הסכם מנוסח משפטי.
  משא ומתן בין עורכי הדין – במשא ומתן בין עו"ד, מבקשים שני הצדדים, מבאי כוחם, לייצגם במו"מ שיוביל בסופו של יום להסדר כולל מחוץ לכותלי בית המשפט. עורכי הדין של שני הצדדים נפגשים ומנסים להגיע להסדר, שיענה על הדרישות ועל הציפיות של כל אחד מהצדדים. הצדדים למעשה מטילים על עורכי הדין את האחריות להגיע להסדר מניח את הדעת, בהתאם לחוק ולהליכים המשפטיים המקובלים.
 3. בוררות – בשיטת הבוררות, שומע גוף שלישי ניטראלי את שני הצדדים וקובע את פסיקתו המחייבת את שני הצדדים. הבורר פועל כשופט על אף שהבוררות הינו מהלך פרטי המנוהל מחוץ לכותלי בית המשפט. הצדדים מוותרים על סמכותם להחליט, בדומה לשיטת ההתדיינות ומאצילים אותה לבורר. בבוררות יכולים הצדדים לקבוע בעצמם מי יהיה הבורר ביניהם, מהו הדין המהותי שיחול עליהם, מהם סדרי הדין ודיני הראיות שיחולו עליהם. בישראל, הפניה למוסד הבוררות נפוצה יותר בתביעות אזרחיות ופחות בתביעות גירושין.
 4. בית הדין הרבני – מדובר בפניה לערכאה שיפוטית שאינה בית המשפט לענייני משפחה ושונה ממנה. השוני בין הערכאות השיפוטיות מוביל, בדרך כלל, לשוני בתוצאות הסופיות של ההליך המשפטי ויכולים להיות פערים מהותיים ומשמעותיים בין התוצאה שניתנה בבית הדין הרבני לבין זו שהייתה מתקבלת אם הנושא היה נידון בבית המשפט לענייני משפחה.
 5. גישור – אופציה נוספת לפיתרון סכסוכי גירושין. הליך הגישור מתחיל עם פגישת היכרות של המגשרת עם הצדדים. בפגישה זו מעלים המגושרים את עמדותיהם והמגשר/ת חווה דעתה בקשר להתאמת הצדדים להליך הגישור. ברוב המקרים מיד לאחר פגישת ההיכרות הראשונה תיערך פגישה קצרה של המגשר/ת עם כל אחד מהמגושרים בנפרד, ורק לאחר מכן יתחיל הליך הגישור הזוגי. רוב הליך הגישור יעשה במשותף, פגישות משותפות של המגשר/ת והמגושרים. כל הליך הגישור הינו חסוי וכל שנאמר בפגישות הגישור, הן המשותפות והן היחידניות חסוי ואינו יכול לשמש כראיה בבית משפט, היה והצדדים יגיעו בסופו של דבר להליך משפטי.

קראו כאן על הליך גישור במשרדנו

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני