Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מועד הפניה לגישור

מדריך גירושין מגזין גטup > הסכמים > מועד הפניה לגישור

מהו המועד המתאים לפניה להליך גישור?

גישור טרם הליך משפטי –

העיתוי המתאים ביותר להתחיל הליך של גישור הוא טרם פנית מי מהצדדים לערכאה משפטית, אם על ידי הצדדים בלבד ואם על ידי הצדדים וב"כ. ב"כ הצדדים, אם וקיימים כאלו, יכולים ליטול חלק בהליך הגישור ו/או ללוות את הצדדים מחוץ להליך הגישור, בעיקר בכל מה שקשור להיבטים המשפטיים בפתרון הסכסוך.

גישור במהלך משפט –

מקרים רבים מופנים להליך גישור על-ידי מערכת בתי המשפט והשופטים היושבים בדין. מקרים אחרים מגיעים להליך של גישור ביוזמה של מי מהצדדים לגישור ו/או ב"כ הצדדים וזאת על אף שהם מצויים באמצע הליך משפטי. המטרה, – להביא את הצדדים להסכמות ולהימנע מהמשך ההליך המשפטי עד תומו. מטרת הליך גישור במהלך הליך משפטי הינו ניסיון לגרום לשיתוף פעולה חדש בין צדדים באמצעות גורם חיצוני, ניטראלי – המגשר. באמצעות הליך זה ניתן ליצור פתרונות מעשיים, מהירים ויצירתיים, שלא תמיד ניתן להגיע אליהם באמצעות הליך משפטי.

אחוז גדול מאוד מהתיקים המתנהלים בבתי המשפט, לא מגיעים לידי סיום ההליך המשפטי באמצעות שמיעת ראיות ובמתן פסק-דין, כך שלמעשה הגיעו, באיזשהו שלב של ההליך, לפשרה. מהנתונים הללו עולה כי כדאי לנסות הליך גישור בכל שלב של הסכסוך, גם לאחר שהחל הליך משפטי.

הסכם שהושג באמצעות הליך גישור, יכול שיוגש לבית המשפט על מנת שיקבל תוקף של פס"ד. הסכם גישור בתחום המשפחה חייב שיאושר על ידי בית המשפט על מנת שיקבל תוקף של פס"ד, וזאת על פי
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני