Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הגנת הפרטיות בגירושין

מלחמות גירושין הן מלחמות מרות, קשות ולא פעם מתוחכמות לא פחות מכל יריבות עיסקית. מאחר ובגירושין נחשפים פרטים אישיים ולעיתים האינטימיים ביותר שיש לאדם, השימוש בכל האמצעים נפוץ ביותר.

לא אחת נדרשים בתי המשפט לענייני משפחה לדון בבקשות לפסילת מסמכים שהושגו תוך חדירה לפרטיות, בין אם העתקת יומנים, שימוש במסמכי בנק הנמצאים בבית, פתיחת דברי דואר, מעקב והתחקויות, ובין אם מדובר בחדירה לפרטיות דרך מחשב.

תופעת הבגידות באמצעות האינטרנט הינה תופעה מוכרת וידועה ונכתב אודותיה לא אחת. צ´טים, פורומים, אתרי הכרויות שונים, כל אלו מהווים כר נרחב לבוגדים ולמבקשים לעצמם זוגיות מקבילה, ללא צורך לצאת מהבית. עקרות בית משועממות הפכו למאהבות לוהטות לאחר שהעבירו שעות בשיחות וירטואליות. אנשי עסקים מכובדים, הסתתרו תחת מעטה האנונימיות של הצ´ט ופיתחו קשרים עם נשים זרות. לא אחת הובילו קשרים אלו לפירוק התא המשפחתי  – גירושין.

כאשר אחד מבני הזוג חושד כי רומן נרקם תחת אפו, או כאשר בן או בת זוגו מבלים לילות שלמים אל מול המחשב ומתעלמים מהמערכת הזוגית, "נבדק" המחשב. "סוס טרויאני" הוא רק אחת מהשיטות הנפוצות. שיטות אחרות הן פריצה לתא דואר אלקטרוני, שימוש בתוכנות המעתיקות את תנועות המקלדת, העתק היסטוריית שיחות בתוכנות הצ´טים השונות, כל אלו אמצעים ששימשו רבים כבסיס לפירוק הזוגיות וגירושין, לאחר שקלון הרומן והבגידה הסודית התגלתה.

רמי גילה כי אשתו בוגדת בו ומנהלת מערכת יחסים אינטימיים עם גבר זר, לאחר שבנו בן ה-18 גילה את סיסמת תא הדואר האלקטרוני של אימו, ושיתף את אביו בגילוי. חגית גילתה שבעלה נרשם לאתר הכרויות וביקש למצוא לעצמו "סקס לוהט" ומפלט מ"אשתו הקרירה", לאחר שבעלה נרדם ושכח לכבות את המחשב.

אורית עיינה בקובץ ההיסטוריה של תוכנת ה – ICQ ששימשה את בנותיה להתכתבות עם חברותיהן ואת בעלה לקשר עם מאהבתו בת ה – 20. יונתן, איש מחשבים מתוחכם, הבחין כי אשתו מבלה לילות שלמים אל מול המחשב והתקין תוכנה המקליטה את תנועות המקלדת שלה. עד מהרה נוכח לדעת כי לאשתו רומן לוהט, אחד מתוך סדרת בגידות שניהלה והתחילו כולם בהקשה על המקלדת..

חוקים רבים רואים בחדירה למחשב עבירה פלילית. ראשון היא החוק למניעת האזנת סתר התשל"ט – 1979, אשר תוקן בשנת 1995 וקבע כי תקשורת בין מחשבים הינה "שיחה" שאין להאזין לה. חוק חוק המחשבים התשנ"ה – 1995 אוסר חדירה לחומר המצוי במחשב בין על ידי התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 גם הוא רלוונטי לענין זה, בקובעו כי פגיעה בפרטיות היא בין היתר האזנה אסורה ע"פ חוק, וכן העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב.

החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001 בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב- 2001. קובע כי מטרתו הינה בין היתר להגן על אדם מפני פגיעה בפרטיותו, ורואה "הטרדה מאיימת" כלפי אדם "בבילוש במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת".

יחד עם זאת קיימות לעיתים הגנות כנגד טענות הפגיעה בפרטיות. סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות, קובע בין היתר כי אם הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה, הרי שהיא תהווה הגנה טובה במשפט בשל פגיעה בפרטיות. כך גם אם הפגיעה נעשתה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הפוגע.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני