Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

זמני שהות

הסדרי השהייה בין ההורה הלא-משמורן לבין הילדים נקבעים באחת משתי דרכים:

  1. הסדרי שהייה על-פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
  2. הסדרי שהייה בהסכם בין שני ההורים.

הסדרי שהייה הנקבעים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני:

בדרך כלל נקבעים הסדרי שהייה על סמך המלצות של פקידת סעד שממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לצורך מתן המלצות אלו. פקידת הסעד עורכת דו"ח הנקרא "תסקיר סעד" ובמסגרתו עליה למתן המלצתה הן לגבי משמורת הילדים והן לגבי הסדרי שהייה.

הסדרי שהייה הנקבעים בהסכם גירושין

במסגרת הסכם גירושין קובעים בני הזוג מי יהיה ההורה המשמורן ואילו הסדרי שהייה יוענקו להורה השני. מקובל לקבוע כי הסדרי שהייה יקוימו בהסכמה בין הצדדים ובהעדר הסכמה נקבעים הסדרים הן לעניין ראיית הילדים באמצע השבוע ובסוף השבוע והן לעניין ראיית הילדים בחופשות ובשבתות.

הסדרי שהייה מקובלים

הסדרי שהייה המקובלים קובעים כי ההורה הלא משמורן יוכל לפגוש את הילדים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל סוף שבוע שני. תקופות החגים והחופשים מחולקים שווה בשווה כך שאם הילדים חגגו חג אחד עם האב, הם יחגגו את אותו חג בשנה שלאחר מכן עם האב וחוזר חלילה.

הסדרי שהייה מורחבים

ניתן להרחיב את הסדרי השהייה כך שיכללו תקופות לינה ארוכות יותר אצל ההורה הלא-משמורן. כך לדוגמא ניתן קבוע לינה באמצע השבוע בימים בהם נערכים הסדרי שהייה והחזרת הקטינים ישירות למוסדות הלימוד בהם לומדים.

כמו כן ניתן לקבוע כי סוף השבוע מתחיל מיום חמישי בערב או מסתיים ביום א´ בבוקר.

ניתן לקבוע במסגרת הסכם הסדרי שהייה כי בשבועות בהם נמצאים הילדים אצל ההורה המשמורן בסוף השבוע הם ישהו אצל ההורה המשמורן 3 פעמים באמצע השבוע וכאש ילדים נמצאים אצל ההורה הלא-משמורן בסוף-השבוע הם ישהו אצלו רק פעמיים שאמצע השבוע.

הסדרי שהייה בחגים וחופשות

מקובל במסגרת הסכם הסדרי שהייה להתייחס באופן ספציפי לחלוקת החגים ולקבוע אילו חגים יחגגו עם האב ואילו יחגגו עם האב בשנה בה נחתם הסכם הגירושין על מנת שניתן יהיה לפעול בהתאם לחלוקת הסדרי שהייה זו בשנים שלאחר מכן.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני