Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הפרת הסדרי שהיה

הסדרי שהיה נועדו לשמר את הקשר בין האב לבין הילד. למרבה הצער לעיתים עושה אחד ההורים שימוש בילדים על מנת לפגוע בהורה האחר דרך הסדרי שהיה. הפרות אלו, פוגעות בעיקר בילדים.

הפרת הסדרי שהיה על ידי האב

מאחר שהסדרי שהיה (הידועים בלשון העם כהסדרי ראיה) הם פריבילגיה המוענקת לאב, קשה מאוד לאֵם שהילדים במשמורתה לאכוף על האב לקיים הסדרי שהיה. האֵם תוכל לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשות כדלקמן:

 1. בקשה לנקיטת סנקציות כלכליות נגד האב במקרה של הפרת הסדרי שהיה , כגון סנקציה של תשלום לבייביסיטר או למטפלת או הוצאות אחרות הנגרמות לאֵם שהילדים במשמורתה בשעות שבהן אמורים הילדים לשהות עימו.
 2. בקשה לצמצם את הסדרי שהיה. צמצום הסדרי שהיה לא יועיל אמנם לילדים, אך במקרה של הימנעות רציפה של האב מקיום הסדרי שהיה, יאפשר הדבר לילדים להימנע בכל פעם מחדש מהאכזבה הנגרמת בשל היעדרות האב מהמפגש, ולא יחייב את האם להמתין לבואו בלי לקבוע תוכניות פעילות אחרות לילדים.
 3. בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האב קנס בכל מקרה של הפרת הסדרי שהיה.

הפרת הסדרי שהיה על ידי האם

מאחר שהסדרי שהיה הם, כאמור, זכות הניתנת לאב, יכול האב לאכוף את קיומם של הסדרי שהיה הן באמצעות המשטרה, הן באמצעות פקידי הסעד והן באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

 1. פנייה לפקידת סעד – אם העניק בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי שהיה , ניתן לפנות אליה ולבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי השהיה ולהזהירה כי אם לא תקיים את הסדרי שהיה תהיה פנייה לבית המשפט. מניסיוננו עולה שפקידות הסעד בדרך כלל אינן מתמודדות היטב עם קונפליקטים בין ההורים, ואינן אוכפות על האם את קיום הסדרי שהיה.
 2. פנייה למשטרה – ניתן להגיש נגד האם המפרה הסדרי שהיה תלונה במשטרה. לצורך הגשת התלונה יש להציג את החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בדבר הסדרי שהיה או את הסכם הגירושין שקבע את הסדרי השהיה. חובה להציג מסמכים אלה עם חותמת נאמן למקור. המשטרה יכולה לזמן את האם למרכז לטיפול באלימות במשפחה או לתחנת המשטרה הקרובה ולהזהירה לקיים את הסדרי שהיה. במקרים קיצוניים מוגש כתב אישום בשל הפרת הסדרי שהיה.
 3. פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני –בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האם קנס כספי על כל פעם שבה היא מונעת את קיומם של הסדרי שהיה.
 4. במקרים קיצוניים במיוחד – הגשת תביעת משמורת על הילדים. מניעת הסדרי שהיה נתפסת כעניין חמור במיוחד, ואף הוגדרה בפסיקה כעילה לשלילת מסוגלותו ההורית של הורה הנוהג למנוע הסדרי שהיה מבן זוגו.

לחצו כאן לקריאת כל מה שצריך לדעת על הסדרי שהיה

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני