Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הסדרי שהיה

הסדרי השהיה בין ההורה הלא-משמורן לבין הילדים נקבעים באחת משתי דרכים :

  1. הסדרי שהיה על-פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
  2. הסדרי שהיה בהסכם בין שני ההורים.

הסדרי שהיה הנקבעים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני :

בדרך כלל נקבעים הסדרי שהיה על סמך המלצות של פקידת סעד שממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לצורך מתן המלצות אלו. פקידת הסעד עורכת דו"ח הנקרא "תסקיר סעד" ובמסגרתו עליה ליתן המלצתה הן לגבי משמורת הילדים והן לגבי הסדרי שהיה.

הסדרי שהיה הנקבעים בהסכם גירושין

במסגרת הסכם גירושין קובעים בני הזוג מי יהיה ההורה המשמורן ואילו הסדרי שהיה יוענקו להורה השני. מקובל לקבוע כי הסדרי שהיה יקוימו בהסכמה בין הצדדים ובהעדר הסכמה נקבעים הסדרים הן לעניין ראיית הילדים באמצע השבוע ובסוף השבוע והן לעניין ראיית הילדים בחופשות ובשבתות.

הסדרי שהיה מקובלים

הסדרי שהיה המקובלים קובעים כי ההורה הלא משמורן יוכל לפגוש את הילדים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל סוף שבוע שני. תקופות החגים והחופשים מחולקים שווה בשווה כך שאם הילדים חגגו חג אחד עם האב, הם יחגגו את אותו חג בשנה שלאחר מכן עם האב וחוזר חלילה.

הסדרי שהיה מורחבים

ניתן להרחיב את הסדרי השהיה כך שיכללו תקופות לינה ארוכות יותר אצל ההורה הלא-משמורן. כך לדוגמא ניתן קבוע לינה באמצע השבוע בימים בהם נערכים הסדרי שהיה והחזרת הקטינים ישירות למוסדות הלימוד בהם לומדים.

כמו כן ניתן לקבוע כי סוף השבוע מתחיל מיום חמישי בערב או מסתיים ביום א´ בבוקר.

ניתן לקבוע במסגרת הסכם הסדרי שהיה כי בשבועות בהם נמצאים הילדים אצל ההורה המשמורן בסוף השבוע הם ישהו אצל ההורה המשמורן 3 פעמים באמצע השבוע וכאש ילדים נמצאים אצל ההורה הלא-משמורן בסוף-השבוע הם ישהו אצלו רק פעמיים שאמצע השבוע.

הסדרי שהיה בחגים וחופשות

מקובל במסגרת הסכם הסדרי שהיה להתייחס באופן ספציפי לחלוקת החגים ולקבוע אילו חגים יחגגו עם האב ואילו יחגגו עם האב בשנה בה נחתם הסכם הגירושין על מנת שניתן יהיה לפעול בהתאם לחלוקת הסדרי שהיה זו בשנים שלאחר מכן.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני