Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

בין משמורת לאפוטרופסות

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > בין משמורת לאפוטרופסות

הורות משותפת מציבה לא מעט אתגרים כאשר מדובר בתא משפחתי שלם, ככל שעסקינן במשפחות החוות הליך של פירוד או הבאת ילדים לעולם שלא במסגרת תא משפחתי קונבנציונלי, מתעצם הקושי שבעתיים.

הדין הישראלי מגדיר את שני ההורים – אם ואב – כאפוטרופוסים טבעיים על ילדיהם. כאשר האם והאב אינם מגדלים את ילדיהם בצוותא נדרשת הכרעה לעניין חלוקת זמני השהייה של כל הורה עם הילדים וכן לעניין חלוקת הנטל ההורי על כל המשתמע מכך.

מה ההבדל בין משמורת ואפוטרופסות ?

במשפט הישראלי קיימת אבחנה בין משמורת פיזית שפרושה "אחזקה", לבין משמורת משפטית שהינה האפוטרופסות.

הן הדין והן ההלכה הפסוקה קובעים כי אפילו במקרים, בהם מסורה המשמורת בידי ההורה האחד, עדיין לא מוקנית לו זכות שבדין לקבוע את מקום מגוריו וחינוכו של ילדו ללא הסכמת ההורה השני או מתן החלטה שיפוטית מתאימה שכן אלו מענייני אפוטרופסות, ואפוטרופסות של ההורים שווה היא, גם אם אחד מהם נקבע כמשמורן.

גם בפסיקת ביהמ"ש העליון בוטאה התפיסה השוויונית לפיה לא יתכן כי החלטות חשובות בענייני קטינים יוחלטו במחטף ע"י אחד ההורים.

נקבע כי בהחלטות עקרוניות, הנוגעות לזכותו-חובתו הכללית של ההורה כלפי הילד, על ההורים לפעול בהסכמה, ואם לא עלה הדבר בידם, עוברת ההכרעה לבית המשפט.

עולה השאלה מהן אותן שאלות עקרוניות עליהן להתברר בהסכמה? קיומה של מערכת יחסים הורית תקינה המבוססת על כבוד וקבלה הדדית מחייבת קבלת החלטות משותפת באופן נרחב ככל הניתן.

החלטות המחייבות הסכמה משותפת

בפסיקה נקבע כי מחלוקות לעניין זרם החינוך או רישומו של קטין למסגרת חינוך מיוחדת הינן בהחלט החלטות המחייבות הסכמה משותפת. כן נקבע כי בנסיבות רגילות סביר כי קטין ירשם למסגרת חינוך הסמוכה למקום מגורי ההורה המשמורן, אולם גם לעניין זה יתכנו שינויים בנסיבות ספציפיות. כך למשל באם ההורה המשמורן מחליט להעתיק את מקום מגוריו באמצע שנת הלימודים, וההורה השני סבור כי טובתו של הקטין להשלים את שנת הלימודים במסגרת שפקד עד כה, אין זה מובן מאליו שהקטין יעבור למוסד לימודי חדש.

גם ענייני בריאות נחשבים לעניינים הקשורים לאפוטרופסות והורה אחד אינו יכול לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לבריאות הקטין ללא הסכמת ההורה האחר.

שיתוף מומחים בהחלטות על משמורת ילדים

זה המקום לציין כי בכל דיון הנוגע לקטינים פועלים בתי המשפט בהתאם לעקרון טובת הילד, כאשר נבחנת טובתו של הקטין הספציפי. לשם כך נעזרים בתי המשפט במומחים – בשירותי הרווחה או במומחים פרטיים, לרבות פסיכולוגים ופסיכיאטרים.

כאשר אחד ההורה מתנגד לביצוע פעולה מסויימת, יבחן בית המשפט את חיוניות הפעולה לאור טובת הקטין באמצעות מומחים מתאימים, וההחלטה תתקבל על בסיס טובת הקטין ולא על בסיס עמדתו של ההורה המשמורן.

עוד פרטים על משמורת ילדים קראו כאן

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני