Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

בדיקת מסוגלות הורית

מדריך גירושין מגזין גטup > משמורת > בדיקת מסוגלות הורית

בדיקת מסוגלות הורית כוללת ראיונות, תצפיות ובדיקות פסיכולוגיות ואישיותיות המבוצעות ע"י פסיכולוגים ומומחים אחרים שממונים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

בדיקת מסוגלות הורית נועדה להעריך ולאפיין את אישיותו של ההורה הנבחן, אופן התנהלותו ויחסיו עם כל ילד, את רמת הבנתו ומודעותו לצרכיו של הילד, הן הרגשיים והן הפיזיים, וכן את מודעותו למצוקות הילד ודרכי התמודדותו על מצוקות אלו.

בדיקת מסוגלות הורית נערכת על מנת להעריך את כישורי ההורות של כל אחד מההורים, תוך שקלול כל הנתונים, וכאשר העיקרון המנחה הינו טובת הילד.

בדיקת מסוגלות הורית הינה חוות דעת מומחה ונתונה לכללי החוק והתקנות בעניין חוות דעת מומחה, כגון הצגת שאלות הבהרה למומחה, הזמנתו לחקירה וכיוצ"ב.

בסיום הבדיקה נערכת חוות דעת מסוגלות הורית שבסופה ניתנות המלצות בדבר שאלת משמורת הילדים ולעיתים קרובות להסדרי השהיה ואופן המעקב אחרי יחסי ההורים והתמודדותם עם המשך שגרת החיים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני