Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מזונות ילדים – הכללים הבסיסיים

מדריך גירושין מגזין גטup > מזונות ילדים > מזונות ילדים – הכללים הבסיסיים

מי זכאי לקבל מזונות ילדים?

כל ילד זכאי למזונות מהוריו, גם אם הוריו אינם נשואים זה לזה, גם אם אביו מעולם לא ידע על קיומו, וגם אם אביו נשוי לאישה שאינה אימו.

מי קובע את גובה מזונות הילדים?

הסמכות לדון בעניין מזונות לילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים .

על סמך מה נקבעים מזונות ילדים?

מזונות הילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד, על פי זמני שהייתם עם כל אחד מההורים ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.

מהם צרכים הכרחיים?

"צרכים הכרחיים" כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה, חלק מהוצאות חינוך וחלק מהוצאות הדיור.

מה קורה מעל גיל 15?

מעל גיל 15 ועד גיל 18, החיוב בכל הוצאות הילד הוא מ"דין צדקה", כלומר החיוב בתשלום מזונות ילדים מוטל על שני הוריהם בהתאם ליחס הכנסותיהם.

איך בית המשפט יודע מה גובה ההכנסות?

לתביעת המזונות ולכתב ההגנה בבית משפט לענייני משפחה חובה לצרף טופס שנקרא "הרצאת פרטים בתביעת מזונות" לטופס זה יש לצרף 12 תלושי משכורת אחרונים וכן לפרט את כל הנכסים וההתחייבויות, כולל חשבון בנק, מכונית, גודל הדירה וכיוצ"ב.

מה קורה אם האב התפטר מעבודתו על מנת לא לשלם מזונות ילדים?

אב שהחליט להתפטר מעבודתו על מנת לא לשלם מזונות לילדים מסתכן בכך שבית המשפט יקבע את יכולתו לשלם מזונות ילדים בהתאם ל"פוטנציאל ההשתכרות" שלו, כן על סמך רכוש שיש על שמו.

מה אם המשכורת נטו נמוכה ואינה מספיקה?

אם המשכורת נטו נמוכה בודקים מה גובה המשכורת בניכוי תשלומי חובה בלבד (מס הכנסה וביטוח לאומי), וללא התחשבות בניכויי הרשות כגון תשלומי פנסיה, חסכונות, קופות גמל או קרנות השתלמות.

עד מתי משלמים מזונות ילדים?

באופן עקרוני מזונות ילדים משולמים עד גיל 18. יחד עם זאת לבית המשפט לענייני משפחה זכות לחייב בתשלום מזונות ילדים גם לאחר גיל 18 בתקופת לימודים או במהלך שירות החובה בצה"ל. גובה תשלום מזונות ילדים לאחר גיל 18 הינו בדרך כלל 1/3 מסכום מזונות הילדים ששולם עד כה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני