Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

חלוקת רכוש – הכללים הבסיסיים

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > חלוקת רכוש – הכללים הבסיסיים

חשוב לדעת – הכללים הבסיסיים בנושא חלוקת רכוש בעת גירושין

הכלל הבסיסי ביותר הינו : כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, עם גירושין נחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, בלי קשר לשאלה על שם מי רשום הרכוש.

מה כולל הרכוש המשותף?

הרכוש המשותף כולל בין היתר את הבית, המכוניות, החסכונות המשותפים וגם נכסי קריירה כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, פנסיה. חברה או עסק של אחד מבני הזוג נחשבים אף הם כרכוש משותף, וכך גם מוניטין.

מה אינו עומד לחלוקת רכוש בין בני הזוג?

הרכוש שאינו עומד לחלוקת רכוש הינו רכוש מלפני הנישואין, וכן מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין.

האם יש חריגים לכלל הבסיסי?

במקרים בהם ניתן להוכיח באופן ברור כוונת שיתוף בנכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין וכן במתנות או ירושות, יחול שיתוף גם על נכסים אלו.

מה לגבי חובות?

חובות שנצברו במהלך הנישואין הם חובות משותפים אלא אם מדובר בחובות שבאופן מובהק לא ניתן לשייכם לתא המשפחתי כמו חובות שנוצרו בשל הימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים וכו´.

מתי אפשר לחלק את הרכוש?

על מנת לחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, ורשום על שם אחד מבני הזוג בלבד, יש לערוך "איזון משאבים".
על פי חוק יחסי ממון ניתן לערוך את איזון משאבים רק בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג.
על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 לא חל חוק יחסי ממון והם יכולים לחלק את הרכוש המשותף גם לפני פקיעת הנישואין, ולהגיש תביעה לחלוקת הרכוש בכל עת.
רכוש אשר רשום על שם שני בני הזוג כמו דירה משותפת, מכונית ואף חברה ששני בני הזוג מחזיקים במניותיה ניתן לחלק בכל עת ללא קשר לפקיעת הנישואין בהסכמה או באמצעות הגשת תביעה לפירוק השיתוף בנכסים אלו.

מי מחליט?

ענייני הרכוש המשפחתי הינם בסמכות בית המשפט לענייני משפחה וגם בית הדין הרבני, באם מוגשת תביעת גירושין בבית הדין הרבני והתובע כורך את ענייני הרכוש בתביעת הגירושין אזי הסמכות נתונה לבית הדין הרבני.אך אם הוגשה תביעת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה קודם – לא תהא סמכות לבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני