Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

האם בית משפט בישראל מוסמך לדון לעת גירושין ברכוש משותף שנמצא בחו"ל?

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > האם בית משפט בישראל מוסמך לדון לעת גירושין ברכוש משותף שנמצא בחו"ל?

בית המשפט המחוזי בחיפה (עמ״ש (חי) 3940-05-15) קיבל ביום 25.10.15 את ערעורה של אישה על פסק דין בו סולקה על הסף תביעתה כנגד בעלה לחלוקת רכוש משותף, הנמצא בקליפורניה ארה"ב – בשל "פורום לא נאות". במוקד ערעור זה השאלה האם בית המשפט בקליפורניה, הינו פורום נאות יותר לדון בתביעה הרכושית של האישה.

הצדדים, שניהם בעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית, נישאו בשנת 1997 בקליפורניה ובה התגוררו עד שעלו לארץ בשנת 2011 , ומאז הם מתגוררים בישראל, ומגדלים כאן את שני ילדיהם המשותפים. מאז, אף אחד מהם לא ביקר בקליפורניה ולשניהם בני משפחה בישראל.

במהלך חייהם בארץ, נקטה האישה בהליכים משפטיים כנגד בעלה, על רקע משבר ביחסי הנישואין. הבעל הגיש תביעה לגירושין לבית הדין הרבני, והאישה הגישה לבית המשפט לענייני משפחה תביעות בסוגיות המשמורת המזונות והרכוש. רכושם המשותף בקליפורניה כולל בית מגורים שהוא מושכר, וכן כספים וניירות ערך.

הבעל ביקש למחוק את התביעה על הסף וטען כי בית המשפט לענייני משפחה הינו  "פורום בלתי נאות" וכי יש לנהל את הדיון בבית המשפט בקליפורניה. לאחר דיון מעמיק בנושא קיבל בית המשפט לענייני משפחה את עמדת הבעל.

לטעמו של בית משפט לענייני משפחה, כיוון שהרכוש (בית מגורים וכספים) מצויים בקליפורניה – עלול להתעורר קושי דיוני בשל הצורך בהבאת ראיות וגביית עדויות, קושי שיהיה כרוך בהוצאות משמעותיות.

בנוסף, קיים חשש לקושי באכיפת פסק הדין בחו"ל, ומטעמים מצטברים אלו יש מקום לראות במדינת קליפורניה את הפורום הנאות. עוד ציין בית משפט קמא כי יש להוסיף לכך את השיקולים הציבוריים הנוגעים לעומס המוטל על בית המשפט בארץ, וכן את הבעייתיות בניהול הסכסוך באמצעות הפעלת דין זר במידת הצורך.

בטענות הצדדים במסגרת הערעור שהגישה האישה לבית המשפט המחוזי בחיפה, האישה טענה כי בית משפט קמא טעה כאשר קבע כי יש סמכות להגיש תביעת רכוש בקליפורניה בנסיבות המקרה. נטען כי הזיקה המרכזית היא מושב הצדדים בעת הדיון, ומעבר לכך קיימת זיקה פרסונלית, זיקה תעסוקתית, זיקת נוכחות, וכן  ניהול ההליכים בישראל הינה במסגרת הציפיות הסבירה של הצדדים.

נטען כי האישה חסרת משאבים כספיים, ואין לאלצה לעזוב את הילדים ולנהל הליך בקליפורניה. הבעל טען כי יידרש להביא עדים מארה"ב ומומחי מיסוי, דבר שיכביד על ההליך כאן. נטען כי יש עדיפות להליך בארה"ב בשל מהירות ההליך, מה גם שלחלוקת הרכוש המצוי בארה"ב אין כל זיקה לישראל.

נטען כי במקרה זה יש להחיל את הדין הזר, מה שיקשה על ניהול הליך בישראל, ואם יתנהל ההליך כאן יהיו קשיי אכיפה של הצווים ושל פסק הדין  בארה"ב. נטען כי האישה סבורה שהמשיב מעלים רכוש, וגם מטעם זה יהיה קל יותר לנהל את ההליך בארה"ב, מה גם שההשקעות הכספיות  השונות והאופציות הקיימות מבוססות על דיני ארה"ב.

בית המשפט המחוזי, בפסק דינו מיום 25.10.15 קיבל את ערעורה של האישה וקבע כי מוענק יתרון ראשוני לתובע שפנה לבית המשפט המוסמך, והנטל על  הנתבע להראות כי מירב העובדות מצביעות לעבר פורום אחר שהוא מתאים יותר. טענת "פורום בלתי נאות" איננה טענה במסגרת מאזן נוחות רגיל, אלא שעל הטוען זאת, לשכנע את בית המשפט כי המאזן נוטה "בבירור ובמובהק" אל עבר הפורום הזר.

בהחלטת בית המשפט המחוזי מציין הוא את עידן הכפר הגלובלי – בעידן הגלובליזציה, בו הולכת ומצטמצמת הנטייה לקבלת הטענה בדבר פורום לא נאות,  בשל  "ספיגת המרחקים" באמצעים טכנולוגיים שונים.

"להנחה זו, שעל-פיה בדרך כלל ייטה בית-המשפט לדחות טענת פורום לא נאות, ישנו רציונל נוסף. רציונל זה מבוסס על ההתפתחויות שחלו בתקשורת ובדרכי התנועה המודרניים. בעבר, קשיים שנגרמו לנתבעים, אשר נדרשו להתדיין בפני פורום זר, היו רבים ואמיתיים. אלה נבעו הן מקשיי הקומוניקציה והן מעלותם הרבה. בימינו, בעידן מטוסי הסילון, הטלפון הסלולרי, הפקסימיליה והאינטרנט, איבדו קשיים אלה חלק ניכר מעוצמתם. העולם כולו הולך והופך ל"כפר אחד גדול", שבו למרחקים שבין מקום אחד למשנהו אין עוד אותה משמעות מכבידה כבעבר. לפיכך, אין להפריז במשקל שניתן לקשייו של נתבע לבוא עם עדיו לארץ אחרת, ומכאן גם מתבקש שהנטייה להיעתר לטענת פורום לא נאות, תלך ותקטן ".

בני הזוג מתגוררים בארץ, כאן ילדיהם, כאן מרכז חייהם. ניהול משפט בארץ זרה ומרוחקת יקשה על הצדדים בשל הצורך לנהל משפט בחו"ל, כולל תשלום שכר טרחה לעורכי דין של עשרות אלפי דולרים ואולי אף מאות אלפי דולרים, כמקובל בערכים של מדינת קליפורניה.

העדר היכולת הכספית לנהל הליכים כאלו בקליפורניה, יכולה היא לכשעצמה להכריע את הסכסוך, ולאו דווקא בדרך הצודקת. לבני הזוג רכוש בקליפורניה, חשבונות נזילים, אופציות ובית מגורים ממנו מתקבלים דמי שכירות. רכוש זה, כפי שמתועד, ניתן לבדיקה ולהערכה, ולא מדובר בהליך מסורבל שאי אפשר לקיימו בארץ.

עוד ציין בית המשפט המחוזי כי ממילא קשורים הצדדים בהליכים משפטיים נוספים שמתקיימים בפני בית המשפט לענייני משפחה, שהם מנהלים בארץ. טרחתם לשכור עורך דין לצורך זה, להגיע לבית המשפט לצורך הדיונים האחרים, כבר קיימת ממילא, כך שאין בדיון בתביעה רכושית משום  "סטייה" משמעותית מדרכם.

היבט נוסף הוא העובדה שכלל נושאי המחלוקת בין הצדדים בקשר לסכסוך נשמעים בפני שופט אחד, הדן במכלול. מחלוקות בענייני פירוק נישואין בעיקרן מורכבות ומתפרשות על רבדים שונים. יש יתרון בכך ששופט אחד יכול לראות זויות שונות של אותו סכסוך על מנת לנסות ולפתרו בדרך הטובה ביותר. ריכוז התביעות בפני פורום אחד  יכול לקדם פתרון של ישוב המחלוקת בכללותה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני