Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הסכם גירושין

הסכם גירושין הינו הדרך הנעימה ביותר לסיים מערכת נישואין כושלת. ניתן להגיע לחתימת הסכם גירושין לאחר הליך גישור ומבלי שכף רגלכם תדרוך בבית המשפט (למעט לצורך אישור ההסכם) ואפשר להגיע לאישור הסכם גירושין אחרי "סבב" תביעות בבתי המשפט.

כך או כך תמיד עדיף להגיע להסכם גירושין ולא להמתין לכך שגורלכם יקבע על ידי החלטות ופסקי דין שינתנו במסגרת הליכים משפטיים.

הסכם גירושין כולל אמור להתייחס לשלוש סוגיות מרכזיות :

  1. משמורת והסדרי השהייה – בני הזוג קובעים את זהות ההורה המשמורן, את הסדרי השהייה לפיהם יתנהלו ההורים והילדים ביום-יום, הן את הסדרי השהייה בסופי שבוע והן את הסדרי השהייה בתקופת חגים וחופשות. כן יקבעו ההורים את דרך פעולתם לאחר הגירושין. במסגרת זו ניתן להסכים על אופן הוצאת הילדים מהארץ, אם בכלל, על הערבויות שיש לתת על מנת להוציא את הילדים מהארץ, על דרך חינוכם של הילדים וכל החלטה אחרת הקשורה בהם.
  2. מזונות ילדים – בני הזוג קובעים את סכום מזונות הילדים שישולם, את התוספות המיוחדות, את אופן חלוקת ההוצאות המיוחדות בין ההורים, את מועד תשלום מזונות הילדים , את הצמדתו, את תקופת תשלום מזונות הילדים, את דרך ההחלטה על הוצאות מיוחדות וכיוצ"ב.
  3. חלוקת רכוש – בפרק זה בנוסח הסכם גירושין יש להתייחס לכל ההיבטים הרכושיים של התא המשפחתי – דירת המגורים, זכויות סוציאליות, חסכונות, מכוניות, חשבונות בנק, עסקים שונים, מניות, זכויות אחרות וכיוצ"ב.

הסכם גירושין צריך להיות ברור ומובן על מנת שלא יתעוררו בעיות פרשניות לאחר מכן.

הסכם גירושין יש להביא לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולאחר שהסכם הגירושין מאושר ומקבל תוקף של פסק דין ניתן לפעול על פיו.

הסכם גירושין שלא אושר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אינו מחייב את הצדדים החתומים עליו.

הסכם גירושין המאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אינו הליך פורמאלי ובית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים מסרבים לאשר הסכם גירושין אשר נראים כנוגדים את טובת הקטינים או שאינם מוסריים או חוקיים.

הסכם גירושין הינו הסכם מחייב וניתן לבטלו רק מכוח הפרתו או מכוח עילות חוזיות כגון טעות, הטעיה, כפיה, תרמית ועושק. בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים מערימים קשיים רבים על צד המבקש לסגת מהסכמות לאחר אישור הסכם גירושין, ועל כן רצוי לבדוק היטב את ההתחייבויות אותן נוטל על עצמו כל אחד מהצדדים.

הסכם גירושין שלא קדמו לו הליכים משפטים בעניין מזונות הקטינים, אינו מחייב אותם, והם רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים עצמאית לאחר מכן. כאשר קדמו לאישור הסכם גירושין הליכים משפטיים בעניין מזונות הקטינים יש בדרך כלל להוכיח "שינוי נסיבות מהותי" על מנת לשנות את סכום מזונות הילדים שנקבע בהסכם הגירושין.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני