Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

איך מספרים לילדים?

איך מספרים לילדים שהגירושין אינם באשמתם ושהם אינם יכולים למנוע את הגירושין!

הנימה והמילים הנכונות עושים את כל ההבדל. נסו להסביר את הסיבות לגירושין ללא כעס וללא טינה בקולכם.

אם טרם הליך גירושין חוו הילדים בביתכם מריבות וצעקות, הילדים יבינו שיש סיבות לגירושין. אם מערכת היחסים התאפיינה ברוגע ושלווה על פני השטח, הילדים יתקשו להבין למה עליכם להתגרש.

הילדים יזדקקו לעזרה על מנת להבין ש:

  • לא כל כעס מתבטא בצעקות
  • המבנה המשפחתי יכול להשתנות בגלל שינוי בערכים ובגישות של אחד ההורים
  • מטרת הגירושין הינה לשפר את אושרו של אחד ההורים או של שניהם

הימנעו מלחשוף את הילדים לכל מערכת היחסים בניכם במהלך הליך הגרושין, לסיבות כלכליות לגירושין, לבגידות או בעיות נפשיות של אחד ההורים ודאגו לשמור על חזית אחידה בעניין זה.

הקפידו לשוב ולהבהיר שלילדים או לדרך בה התנהגו, לעובדה שכעסתם עליהם בעבר או לבעיות התנהגותיות מתמשכות שלהם, אין כל קשר לגרושין ולפרידה. הקפידו להבהיר לילדים שעל אף התפרקות התא המשפחתי שניכם הוריהם ותישארו על אף הגירושים הוריהם לתמיד, הקפידו להדגיש בפני ילדכם את חשיבות שמירת הקשר עם שני ההורים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני