Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

בית משפט לענייני משפחה – מדריך

מדריך גירושין מגזין גטup > בית המשפט לענייני משפחה > בית משפט לענייני משפחה – מדריך

סכסוכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה דן בכל העניינים הקשורים לסכסוך המשפחתי: מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת, הסדרי שהייה, אבהות ואימהות, ענייני ירושה, חלוקת רכוש וכן בסכסוכים אחרים בין בני משפחה או בין עיזבונו של אדם לבין בן משפחתו.

( על ענייני ירושה לחץ כאן )

בית המשפט לענייני משפחה לא דן בענייני נישואין/ גירושין, לרבות בגט עצמו או בשלום בית, שכן ענייני גירושים מצויים בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני. בענייני משמורת ילדים, רכוש ומזונות אישה יש סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני.

איך פותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה?
בבית המשפט לענייני משפחה לא "פותחים תיק גירושין" אלא מגישים כתב תביעה נפרד לכל עניין בו מתבקשת הכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

לפני הגשת תביעות יש חובה להגיש בקשה לישוב סכסוך. חשוב לזכור שמי שמקדים ומגיש בקשה לישוב סכסוך קונה את היתרון הראשוני של בחירת הערכאה השיפוטית.
עוד על בקשה לישוב סכסוך קראו כאן

בהנחה שלא עלה בידיכם להגיע להסכמות, ויש צורך בהגשת תביעות – יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ענייני משפחה, לנסח תביעה מתאימה, לצרף את כל החומר הרלוונטי, למלא את הטפסים המתאימים, לחתום על תצהיר ולהגיש את התביעה במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המתאים מבחינת הסמכות המקומית.

בכתב התביעה יש לפרט את הרקע לסכסוך הגירושין ולהעלות את עמדתכם ודרישתכם בכל הנוגע לנושא התביעה המוגשת. לכתב תביעת מזונות יש לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת אחרונים או אישור רו"ח על הכנסות וכן אסמכתאות לסכומי המזונות הנתבעים.

לעיתים מוגשות בקשות למתן צווים זמניים יחד עם כתב התביעה, כמו צווי עיכוב יציאה מן הארץ, צווי עיקול, צווי מניעה וכיוצ"ב.

את התביעה מגישים במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או במזכירות בית הדין הרבני , לאחר שמשלמים את האגרה המתאימה, ולבצע מסירה שלה לצד שכנגד באמצעות שליח אשר מחתים את הצד שכנגד על אישור מסירה מתאים.

קיבלתי כתב תביעה באמצעות שליח, מה לעשות?
עליך לפעול במהירות! בתביעת מזונות יש להגיש כתב הגנה תוך 15 יום, וביתר התביעות תוך 30 ימים. במהלך תקופה זו עליך לערוך תשובה לתביעת המזונות ולייתר התביעות, במסגרת מסמך משפטי הנקרא "כתב הגנה".

יש להגיש כתב הגנה נפרד לכל תביעה שקיבלת. כתב ההגנה אמור להכיל את כל המידע והמסמכים שיאפשרו לבית המשפט להבין היטב את עמדתך ולקבל את גרסתך. ככל שיצורפו יותר מסמכים כך תתחזק אמינות גרסתך.

אם לא יוגש כתב הגנה במועד ללא קבלת אורכה מתאימה מעורך הדין של הצד שכנגד או מבית המשפט, ניתן יהיה לבקש נגדך פסק דין על סמך כתב התביעה ומבלי שבית המשפט יהא מודע לגרסתך.

הוגש כתב הגנה, מה עכשיו ?
ם הועלו בכתב ההגנה נושאים חדשים שלא ניתן היה להתייחס אליהם בכתב התביעה ניתן להגיש בקשה להגשת כתב תשובה. לאחר מכן קובע בית המשפט תאריך לדיון ראשון, הנקרא "קדם משפט".

ניתן אף להגיש בקשה למזונות זמניים או בקשות ביניים אחרות שיש צורך להגיש עוד לפני שמתקיים דיון בתיק.

אם לא עשיתם זאת עד כה, זה הזמן לנהל משא ומתן או הליך גישור לקראת הסכם גירושין. אם הגעתם להסכם גירושים, הוא יאושר בדיון הראשון או בתאריך קרוב יותר, יקבל תוקף של פסק דין, ויסיים את ההליכים המשפטיים. אם לא עלה בידכם להגיע להסכם גרושים, יהיה עליכם להמשיך בהליך המשפטי.

איך פועלת המערכת המשפטית?
ישנם מספר כללים בסיסיים:

מומלץ מאוד לא לנהל הליך משפטי לבד. מדובר בהליך מורכב, נדרש ידע משפטי, וכמעט כל ניסיון לפעול ללא ייצוג משפטי על ידי עורך דין המתמחה בענייני משפחה נדון לכישלון.

ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני רק באמצעות הגשת בקשה מתאימה.

כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני נותן החלטה ואתה מבקש לשנותה – יש רק דרך אחת הגשת בקשת רשות ערעור או הגשת כתב ערעור (לפי העניין) לבית המשפט המוסמך.

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מקיים כמה דיונים ראשוניים בהם בודקים את גדר המחלוקת בין הצדדים, נותנים צווים זמניים והחלטות ביניים ומנסים להביא את הצדדים להסכם.

לאחר הליכי הביניים, ואם לא הושג הסכם, נקבע מועד להוכחות ולאחר מכן ניתן פסק דין על סמך כל הממצאים והראיות בתיק.
ההליך המשפטי אורך בין מספר חודשים למספר שנים, תלוי במורכבות התיק, ובדרך התנהלותם של הצדדים.

מהו הליך הוכחות?
הליך ההוכחות או לב התביעה. לקראת ישיבת ההוכחות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני מגיש כל צד תצהירי עדות ראשית מטעמו, וכן מטעם העדים אותם הוא מבקש להעיד. ניתן להזמין עדים שאין צורך בהגשת תצהיר מטעמם וכן עדים שיביאו עימם מסמכים שונים.

בישיבת ההוכחות נחקר כל עד, כולל בעלי הדין עצמם על ידי עורך הדין של הצד שכנגד בחקירה נגדית. מדובר בהליך שיכול להתפרס על פני ישיבות רבות עד לסיום חקירת כל העדים בתיק.

ומה אז?
בסיום הליך ההוכחות קובע בית המשפט לענייני משפחה את המועד בו כל אחד מהצדדים צריך להגיש סיכומים. הסיכומים הינם מסמך משפטי בו מוסבר כיצד הוכחת את גרסתך לכתב התביעה או לכתב ההגנה וכן מובאות כל האסמכתאות המשפטיות התומכות בגרסתך.
לאחר ששני הצדדים הגישו סיכומים, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה / בית הדין הרבני.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני