Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מהו מרוץ הסמכויות בהליכי גירושין?

מדריך גירושין מגזין גטup > בית הדין הרבני > מהו מרוץ הסמכויות בהליכי גירושין?

מרוץ סמכויות לקראת הליך גירושין – מה זה אומר ?

רבים תוהים בעת הליך גירושין איזו ערכאה משפטית תדון בעניינם, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ועל כן מזדרזים להגיש תביעות על מנת לקבוע עובדות בשטח ולהשיג התדיינות בערכאה הנוחה להם.

בג"ץ פלמן קבע את הכללים המנחים כאשר הן הבעל והן האשה הגישו תביעות, ולא ברור לאיזו ערכאה תהא סמכות שיפוט. בג"ץ שינה את ההלכה שהיתה קיימת שנים רבות וקבע כי באופן כללי גם בית הדין הרבני וגם בית המשפט לענייני משפחה יכולים לקבוע האם יש להם סמכות לדון בענין, או שהסמכות נתונה לערכאה השניה.

מירוץ סמכויות – אלו הכללים שנקבעו :

 1. בכוחה של כל אחת מהערכאות להכריע בטענות המועלות כנגד סמכותה לדון בתביעה שבפניה.
 2. כאשר שאלת הסמכות נתונה במחלוקת, אין לקבוע באופן גורף כי החלטתה של הערכאה שהכריעה ראשונה לענין סמכותה תחייב בהכרח את הערכאה האחרת ותמנע ממנה להיזקק לתביעה שבפניה.
  (לבל יתפתח לצד "מירוץ סמכויות" גם "מירוץ החלטות" שענינו מועד מתן ההכרעה השיפוטית בשאלת הסמכות)
 3. בשל עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות רק במקרים חריגים, ובהתקיים "טעם מיוחד" שיצדיק זאת, תחליט הערכאה השניה בשאלת סמכותה לדון בסוגיה שנתבעה בפניה, אף שהערכאה האחרת כבר החליטה כי בסמכותה לדון באותה הסוגיה ממש.
 4. העובדה כי הערכאה השניה סבורה כי הכרעתה של הערכאה הראשונה בענין הסמכות שגויה, אין בה כשלעצמה כדי להיות "טעם מיוחד" להיזקק לשאלת הסמכות באותה סוגיה.
 5. "טעמים מיוחדים" אשר בהתקיימם לא תיסוג הערכאה השניה מפני החלטת הערכאה שהקדימה להחליט בשאלת הסמכות יקומו לדוגמא בעת שהחלטת הערכאה הראשונה ניתנה בלא שנערך דיון מקדים בענין הסמכות באופן המעורר חשש ל"מחטף" סמכויות, או במקרה בו ברור כי הכרעתה של הערכאה הראשונה וענין סמכותה לוקה בחוסר חוקיות או בפגם חמור אחר היורד לשורש הסמכות, כגון הכרעה בענין הסמכות תוך חריגה ברורה מכללי הצדק הטבעי.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני