Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

האם לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני?

מדריך גירושין מגזין גטup > בית הדין הרבני > האם לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני?

הליך גירושין הינו הליך חשוב ויש לנהלו בזהירות רבה. התדיינות בבית הדין הרבני עשויה להביא תועלת לצד אחד ונזק לצד השני, אך עליכם לוודא תחילה היטב באיזה צד אתם מצויים בהליך הגירושין. לא כל גבר יצא נשכר מניהול תיק גירושין בבית הדין הרבני ולא כל אישה תצא ניזוקה מניהול הליכי גרושין בבית הדין הרבני. כל מקרה לפי נסיבותיו.

על אף שחוק יחסי ממון חל גם על בתי הדין הרבניים, בתי הדין הרבניים נוהגים לפסוק בשאלת הרכוש בדרך אחרת מבתי המשפט לענייני משפחה. כך למשל – רכוש הרשום על שם אחד הצדדים יושאר בבעלותו, גם אם נצבר במהלך הנישואין. לעיתים דווקא האישה היא זו שצברה על שמה זכויות רכושיות בעלות שווי גבוה יותר משל בעלה. אם בעלה יזדרז ויגיש תביעת גירושין כרוכה בבית הדין הרבני ובמסגרתה יבקש לדון גם בענייני הרכוש – הוא יגרום לעצמו נזק. זו רק דוגמא אחת, ויש דוגמאות ושיקולים רבים ונוספים, לכן אין לפנות בשום פנים ואופן לבית הדין הרבני לפני קבלת יעוץ משפטי מקיף וספציפי אצל עורך דין המתמחה בענייני משפחה לעניינכם.

פתיחת תיק גירושין עדיין אינה מספיקה

לבית הדין הרבני יש סמכות לדון – מעבר לעניין הגירושין עצמם, המצוי בסמכותו הייחודית – גם בשלושה עניינים נוספים : משמורת , הסדי ראיה, מזונות אישה וחלוקת רכוש. על מנת שלבית הדין הרבני תהיה סמכות לדון בעניינים אלו יש להגיש תביעת גירושין כרוכה, בצירוף מסמכים מתאימים, ולדאוג לכך שתביעת הגירושין תענה על התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה :

  1. כנות תביעת הגירושין
  2. כריכה כדין
  3. כנות הכריכה

אם תביעת גירושין אינה עומדת באחד מהקריטריונים האלו, הסמכות לדון בעניינים שנכרכו בתביעת הגירושין תהיה לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם התביעה בבית הדין הרבני הוגשה קודם לכן.

מזונות ילדים נידונים בכל מקרה בבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני הצדדים הסכימו להתדיין על כך בבית הדין הרבני .

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני