Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

עשרה מיתוסים על בגידות וגירושין

מדריך גירושין מגזין גטup > בגידות > עשרה מיתוסים על בגידות וגירושין
 1. גילוי בגידה מוביל תמיד לגירושין
  לא נכון – מי שבוגד לא בהכרח מעוניין להתגרש, אחרת היה עושה זאת ולא בוגד. הצד הנבגד במקרים רבים כלל לא מעוניין בגירושין, ולכן במקרים רבים מוכן לסלוח על הבגידה ובלבד שיקבל חזרה את חיי הנישואין.
  מקרי בגידה אחרים הינם זעקה לעזרה ובעקבות הגילוי, מתקבלת החלטה משותפת לשקם את התא המשפחתי.
 2. נשים מוכנות לסלוח על בגידה יותר מגברים
  לא נכון
  – למעשה הנתון המפתיע הוא ש 90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה אם מראש אינם מעוניינים להתגרש, ודווקא נשים נוטות לסלוח פחות וגם אם אינן מתגרשות בגלל בגידה, שמירת הטינה אינה עוזרת לחיי נישואין תקינים.
 3. גברים בוגדים יותר
  לא נכון
  – גברים ונשים בוגדים באותה מידה, אלא שאצל גברים ישנן יותר בגיגדת על רקע מיני ואצל נשים ישנן יותר בגידות על רקע רגשי.
 4. אשה שבוגדת מפסידה את כל חלקה ברכוש
  לא נכון
  – לבגידה אין השפעה על חלוקת הרכוש לא בבית המשפט לענייני משפחה ולא בבית הדין הרבני, ורכוש השייך לאשה לא ילקח ממנה גם אם תוכח בגידתה.
 5. לאשה שבוגדת לא מגיעים מזונות
  נכון
  – אשה שבגדה ובגידתה הוכחה מאבדת את זכותה לקבל מזונות אשה, ככל שהיתה זכאית להם מראש, כלומר באם אינה עובדת. אולם אין לבגידה כל השפעה על מזונות ילדים וגם אם מוכחת בגידה, תהא האשה זכאית למזונות ילדים.
 6. בגידה היא עילה לחלוקה לא שיוויונית של הרכוש
  לא נכון
  – חלוקה לא שיוויונית של הרכוש אינה עונש על בגידה. בית המשפט לענייני משפחה עושה בכך שימוש במקרים ספציפיים ובעיקר כאשר ישנם פערים מהותיים ביכולותיהם הכלכליות של הצדדים או כאשר מוכחת הברחת רכוש קיצונית.
 7. בית הדין הרבני טוב יותר לגבר שתופס אשה בוגדת
  לא בהכרח
  – כאשר שאלת הבגידה אינה רלוונטית (למשל כי האשה עובדת) לא תמיד בית הדין הרבני הוא הערכאה המועדפת ויש לבחון מהי הערכאה העדיפה בהתאם לשיקולים רחבים יותר. כך לדוגמא – בית הדין הרבני נוטה פחות לקבוע שיתוף בנכסים חיצוניים (כמו נכסי מתנה או ירושה) וכאשר לבעל הנבגד יש טענות רכושיות יש לשקול היטב היכן להגיש את התביעה.
 8. חובה להשיג ראיות לבגידה
  לא נכון
  – הצורך בהוכחת הבגידה עולה רק במקרים בהם לבגידה יש משמעות משפטית כמו אצל אשה שדורשת לחייב את הבעל לשלם לה את כתובתה או לשאת במזונות אשה. כאשר האשה ממילא אינה זכאית למזונות אשה ומסכימה להתגרש אין כל משמעות לראיות על בגידה. נהפוך הוא, בדרך כלל בית הדין הרבני יסרב לצפות בראיות כאשר שאלת הבגידה אינה רלוונטית. בבית המשפט לענייני משפחה ברוב רובם של המקרים לבגידה אין משמעות משפטית.
 9. לבגידה אין השלכות בגירושין על הגבר
  לא נכון
  – בית הדין הרבני עשוי לחייב גבר שבגידתו הוכחה לשלם לאשה את סכום הכתובה! אשה שבגדה בכל מקרה מאבדת את זכותה לכתובה.
 10. אם אתה בוגד ותפסו אותך אתה תדע מכך במהרה
  לא נכון – מקרי בגידה רבים נודעים לצד הנבגד שבוחר להעלים עין או מתמכר למעקב ובילוש אחר הצד הבוגד, מבלי לגלות לו דבר וחצי דבר, לעיתים במשך חודשים ושנים. הסיבה לשתיקה – הצד הנבגד חושש שאם יחשוף את גילוי הבגידה, הדבר יביא לגירושין ובכך אינו מעוניין.

נבגדתם, וזקוקים לייעוץ משפטי?

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני