Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

בגידה – השלכות משפטיות

מדריך גירושין מגזין גטup > בגידות > בגידה – השלכות משפטיות

בגידה – השלכות משפטיות

בן/בת זוג שבגדו ונתפסו בבגידה, אינם משלמים על כך באיבוד זכותם ברכוש או בחלק מהרכוש. חוק יחסי ממון אינו מייחס חשיבות לשאלה מי הגורם לפירוק הנישואין, ואינו "מעניש" צד שבגד והביא לגירושין על ידי פגיעה בזכויותיו הרכושיות.

בגידה – פגיעה בזכויות רכושיות

בגידה אינה פוגעת בזכויות רכושיות. בן/בת זוג שבגדו ונתפסו במהלך בגידה אינם משלמים על כך באיבוד זכותם ברכוש או בחלק מהרכוש. חוק יחסי ממון אינו מייחס חשיבות לשאלה מי הגורם לפירוק הנישואין ואינו "מעניש" צד שבגד והביא להליך גירושין בפגיעה בזכויותיו הרכושיות.

על פי הדין העברי, בעל שמוכיח שאשתו בגדה בו יוכל לנשלה מחלקה ברכוש והיא תקבל רק את מה שנותר מהנדוניה. לעומת זאת – אם הבעל הוא זה שבגד – הוא אינו מפסיד דבר על פי הדין העברי. למרות שבתי הדין הרבניים מחוייבים להחיל את חוק יחסי ממון , במציאות לא תמיד הדבר קורה, ועל כן במקרה של בגידה חשוב לפנות במהירות ליעוץ משפטי פרטני על מנת לבדוק האם יש חשיבות בהקדמת הצד שכנגד במרוץ הסמכויות.

בבתי המשפט לענייני משפחה אין כל חשיבות לשאלת בגידה, אך במקרה של מחלוקת על חובות שנוצרו בחיי הנישואין, על פי הפסיקה חובות שנוצרו בשל בגידה אינם חובות משותפים והם חלים על הצד שיצר אותם בלבד.

בגידה – פגיעה בזכות למשמורת ילדים

בגידה בדרך כלל אינה משפיעה על שאלת המשמורת. משמורת הילדים נקבעת על פי טובתם ולא על פי טובת אביהם או אימם. אישה אינה מפסידה את זכותה להיות משמורנית אם בגדה בבעלה ובעל אינו מפסיד את זכותו להסדרי שהייה (או למשמורת במקרים המתאימים) כתוצאה מבגידה.

בתי הדין הרבניים מתייחסים בחומרה למעשה בגידה של אישה, אך גם בערכאה זו נקבעת המשמורת בהתאם להמלצת תסקיר סעד.
יחד עם זאת, במקרים נדירים במיוחד יש השפעה למעשה בגידה על שאלת המשמורת וזאת כאשר הקשר החדש אינו מאפשר לאחד ההורים לנתב את מלוא תשומת ליבו לילדים באופן קיצוני שפוגע בטובתם.

בגידה – פגיעה בזכות למזונות אישה

אישה שבגדה אינה זכאית למזונות אישה, ויכולה להפסידם אם הוכחה בגידה. יחד עם זאת, על מנת לשלול את זכות האישה למזונות יש להוכיח בגידה באופן חד משמעי.

יש הבדל מבחינת דרישות ההוכחת בגידה בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני, ובמקרים מסוימים יפסוק בית המשפט לענייני משפחה מזונות אישה למרות הבגידה. יש משמעות לפיכך לפניה מהירה ליעוץ משפטי פרטני במקרה זה על מנת לבדוק את רלוונטיות מירוץ הסמכויות.

במקרים בהם ממילא אין האישה זכאית למזונות אישה, כמו במקרים בהם האישה עובדת, אין משמעות לשאלת בגידה ממילא. רצוי להדגיש כי בגידה אינה פוגעת בזכות האישה לקבל מזונות עבור הילדים.

בגידה – פגיעה בזכות האישה לקבל את כתובתה

אישה שבגדה מאבדת את זכותה לקבל את כתובתה, אם הוכח כי אכן בגדה .

ולסיום טיפ מצולם:

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני